Czym jest Obwód Kaliningradzki dla Rosji?

enklawą
eksklawą
kolonią
wypustem
Eksklawa to część te­ry­to­rium państwa położona w od­dzie­le­niu od głównego jego obszaru, lecz na tym samym lądzie. Naj­bar­dziej znanym przy­kła­dem jest Alaska sta­no­wią­ca eksklawę Stanów Zjed­no­czo­nych.

Rozkład odpowiedzi

enklawą
eksklawą
kolonią
wypustem
odpowiedzi
flagHiszpania
47%
47%
0%
5%
17
flagBelgia
53%
46%
0%
0%
13
flagNiemcy
40%
42%
1%
12%
110
flagWłochy
42%
42%
3%
10%
28
flagKanada
42%
42%
11%
3%
26
flagPolska
39%
41%
9%
8%
8527
flagIrlandia
40%
40%
0%
18%
22
flagNieznany
41%
38%
9%
8%
205
flagFrancja
38%
38%
3%
19%
26
flagStany Zjednoczone
50%
35%
4%
9%
82
flagHolandia
55%
34%
0%
6%
29
flagDania
52%
33%
4%
9%
21
flagWielka Brytania
43%
32%
12%
10%
210
flagNorwegia
56%
31%
0%
12%
16

Płeć

men44%
women43%
enklawą
40%
38%
eksklawą
44%
43%
kolonią
7%
9%
wypustem
7%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym jest Obwód Kaliningradzki dla Rosji?
9435
41%

Szczegóły

Autor: marzycielka
Ilustracja: Felix O
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.