Czym jest ,,Wspólny Język'' popularny w Polsce sposób komunikacji wśród pewnej grupy osób?

odmianą esperanto
językiem programowania
brydżowym systemem licytacyjnym
jedną z technik ,,Kamasutry''
,,W­spól­ny Język'' to po­pu­lar­ny w Polsce brydżowy system li­cy­ta­cyj­ny. Po­wsta­wał od lat 60-tych XX wieku i był wie­lo­krot­nie mo­dy­fi­ko­wa­ny, a współ­cze­sne wersje zostały opra­co­wa­ne przez Krzysz­to­fa Jassema w oparciu o ankiety prze­pro­wa­dzo­ne wśród czy­tel­ni­ków mie­sięcz­ni­ka ,,Bry­dż''.

Rozkład odpowiedzi

odmianą esperanto
językiem programowania
brydżowym systemem licytacyjnym
jedną z technik ,,Kamasutry''
odpowiedzi
flagNieznany
25%
37%
37%
0%
8
flagPolska
18%
37%
34%
8%
129
flagWielka Brytania
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men37%
women36%
odmianą esperanto
15%
27%
językiem programowania
29%
36%
brydżowym systemem licytacyjnym
37%
36%
jedną z technik ,,Kamasutry''
17%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym jest ,,Wspólny Język'' popularny w Polsce sposób komunikacji wśród pewnej grupy osób?
142
33%

Szczegóły

Autor: ciekawiej.1/1z.pol.niż100eng ;)
Ilustracja: Remy Sharp
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.