Czym lub kim była Efebia?

chorobą zakaźną
świętą kościoła katolickiego
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
Efebia to system wy­cho­waw­czy w sta­ro­żyt­nej Grecji, dotyczył młodych mężczyzn w wieku 18-20 lat, jego ele­men­tem była m.in. roczna służba woj­sko­wa. Po ukoń­cze­niu okresu Efebii męż­czyź­ni stawali się peł­no­praw­ny­mi miesz­kań­ca­mi Polis (grec­kie­go Pań­stwa­-Mia­sta)

Rozkład odpowiedzi

chorobą zakaźną
świętą kościoła katolickiego
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
12%
0%
56%
31%
16
flagNiemcy
0%
26%
47%
26%
38
flagWielka Brytania
25%
22%
40%
11%
35
flagPolska
17%
26%
37%
18%
1371
flagNieznany
14%
32%
35%
17%
144

Płeć

men37%
women42%
chorobą zakaźną
16%
14%
świętą kościoła katolickiego
27%
25%
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
37%
42%
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
17%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym lub kim była Efebia?
1695
37%

Szczegóły

Autor: Allegrius
Ilustracja: Dimitris Kamaras
Czytaj więcej: wikipedia Efebia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.