Czym lub kim była Efebia?

chorobą zakaźną
świętą kościoła katolickiego
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
Efebia to system wy­cho­waw­czy w sta­ro­żyt­nej Grecji, dotyczył młodych mężczyzn w wieku 18-20 lat, jego ele­men­tem była m.in. roczna służba woj­sko­wa. Po ukoń­cze­niu okresu Efebii męż­czyź­ni stawali się peł­no­praw­ny­mi miesz­kań­ca­mi Polis (grec­kie­go Pań­stwa­-Mia­sta)

Rozkład odpowiedzi

chorobą zakaźną
świętą kościoła katolickiego
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
25%
60%
14%
28
flagStany Zjednoczone
14%
0%
57%
28%
14
flagPolska
14%
24%
41%
18%
699
flagNieznany
17%
35%
41%
5%
17
flagWielka Brytania
28%
21%
35%
14%
28

Płeć

men47%
women43%
chorobą zakaźną
15%
14%
świętą kościoła katolickiego
23%
23%
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
47%
43%
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
14%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym lub kim była Efebia?
833
41%

Szczegóły

Autor: Allegrius
Ilustracja: Dimitris Kamaras
Czytaj więcej: wikipedia Efebia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.