Czym lub kim była Efebia?

chorobą zakaźną
świętą kościoła katolickiego
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
Efebia to system wy­cho­waw­czy w sta­ro­żyt­nej Grecji, dotyczył młodych mężczyzn w wieku 18-20 lat, jego ele­men­tem była m.in. roczna służba woj­sko­wa. Po ukoń­cze­niu okresu Efebii męż­czyź­ni stawali się peł­no­praw­ny­mi miesz­kań­ca­mi Polis (grec­kie­go Pań­stwa­-Mia­sta)

Rozkład odpowiedzi

chorobą zakaźną
świętą kościoła katolickiego
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
24%
58%
17%
29
flagStany Zjednoczone
14%
0%
57%
28%
14
flagWielka Brytania
26%
20%
40%
13%
30
flagPolska
16%
25%
38%
18%
840
flagNieznany
20%
33%
28%
17%
63

Płeć

men40%
women41%
chorobą zakaźną
21%
13%
świętą kościoła katolickiego
23%
27%
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
40%
41%
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
15%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym lub kim była Efebia?
1033
38%

Szczegóły

Autor: Allegrius
Ilustracja: Dimitris Kamaras
Czytaj więcej: wikipedia Efebia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.