Czym lub kim była Efebia?

chorobą zakaźną
świętą kościoła katolickiego
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
Efebia to system wy­cho­waw­czy w sta­ro­żyt­nej Grecji, dotyczył młodych mężczyzn w wieku 18-20 lat, jego ele­men­tem była m.in. roczna służba woj­sko­wa. Po ukoń­cze­niu okresu Efebii męż­czyź­ni stawali się peł­no­praw­ny­mi miesz­kań­ca­mi Polis (grec­kie­go Pań­stwa­-Mia­sta)

Rozkład odpowiedzi

chorobą zakaźną
świętą kościoła katolickiego
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
13%
0%
60%
26%
15
flagNiemcy
0%
30%
51%
18%
33
flagWielka Brytania
26%
23%
38%
11%
34
flagPolska
17%
26%
37%
18%
1258
flagNieznany
14%
32%
36%
16%
139

Płeć

men38%
women41%
chorobą zakaźną
16%
14%
świętą kościoła katolickiego
27%
26%
systemem wychowawczym w starożytnej Grecji
38%
41%
rodzajem utworu literackiego w starożytnej Grecji
18%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym lub kim była Efebia?
1560
37%

Szczegóły

Autor: Allegrius
Ilustracja: Dimitris Kamaras
Czytaj więcej: wikipedia Efebia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.