toolsTo nie jest aktywne pytanie!

To pytanie zostało odrzucone
Oryginalne pytanie: What is "NOT" Chinook? »

Czym "nie" jest Chinook?

Śmigłowcem
Odmianą chmielu
Wiatrem typu fenowego
Plemieniem Afrykańskim
Na świecie latają śmi­głow­ce Ch-47 Chinook, o cha­rak­te­ry­stycz­nym układzie Pia­sec­kie­go, wśród Gór Ska­li­stych wieje wiatr podobny do Halnego, Chinook. Ponadto wy­róż­nia­my także mocno go­rycz­ko­wy i aro­ma­tycz­ny chmiel o tej samej nazwie. Jedynym czego nie ma to ple­mie­nia Afry­kań­skie­go o tej nazwie. Są za to In­dia­nie, niegdyś żyjący na pół­noc­no­-za­chod­nim wybrzeżu USA.

Rozkład odpowiedzi

Śmigłowcem
Odmianą chmielu
Wiatrem typu fenowego
Plemieniem Afrykańskim
odpowiedzi
flagAfganistan
0%
0%
0%
100%
1
flagAustralia
0%
0%
0%
100%
1
flagBangladesz
0%
0%
0%
100%
1
flagLitwa
0%
0%
33%
66%
3
flagWłochy
0%
50%
0%
50%
2
flagUkraina
0%
50%
0%
50%
2
flagWielka Brytania
42%
14%
0%
42%
7
flagNiemcy
0%
33%
33%
33%
3
flagNieznany
17%
36%
17%
29%
105
flagPolska
15%
38%
19%
25%
626
flagHolandia
0%
66%
33%
0%
3
flagRosja
0%
50%
50%
0%
2
flagStany Zjednoczone
0%
0%
100%
0%
2
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
2
flagBułgaria
0%
0%
100%
0%
1
flagZimbabwe
0%
0%
100%
0%
1
flagHiszpania
100%
0%
0%
0%
1
flagWybrzeże Kości Słoniowej
100%
0%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagCzechy
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men26%
women32%
Śmigłowcem
17%
10%
Odmianą chmielu
39%
34%
Wiatrem typu fenowego
16%
21%
Plemieniem Afrykańskim
26%
32%

Szczegóły

Autor: Mateusz Arendt
Ilustracja: Marcin Chady
Czytaj więcej: wikipedia Chinook Hops
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.