Czym "nie" jest Chinook?

Śmigłowcem
Odmianą chmielu
Wiatrem typu fenowego
Plemieniem Afrykańskim
Na świecie latają śmi­głow­ce Ch-47 Chinook, o cha­rak­te­ry­stycz­nym układzie Pia­sec­kie­go, wśród Gór Ska­li­stych wieje wiatr podobny do Halnego, Chinook. Ponadto wy­róż­nia­my także mocno go­rycz­ko­wy i aro­ma­tycz­ny chmiel o tej samej nazwie. Jedynym czego nie ma to ple­mie­nia Afry­kań­skie­go o tej nazwie. Są za to In­dia­nie, niegdyś żyjący na pół­noc­no­-za­chod­nim wybrzeżu USA.

Rozkład odpowiedzi

Śmigłowcem
Odmianą chmielu
Wiatrem typu fenowego
Plemieniem Afrykańskim
odpowiedzi
flagNieznany
14%
38%
19%
27%
77
flagPolska
17%
37%
20%
24%
363

Płeć

men25%
women33%
Śmigłowcem
18%
11%
Odmianą chmielu
38%
35%
Wiatrem typu fenowego
17%
19%
Plemieniem Afrykańskim
25%
33%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym "nie" jest Chinook?
455
25%

Szczegóły

Autor: Mateusz Arendt
Ilustracja: Marcin Chady
Czytaj więcej: wikipedia Chinook Hops
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.