Czym są "bractwa kurkowe"?

osobistą strażą króla
tajną organizacją
zakonem
organizacją strzelecką
Po­cho­dzą­ca ze śre­dnio­wiecz­nej Europy Za­chod­niej or­ga­ni­za­cja ucząca miesz­czan po­słu­gi­wa­nia się bronią na wypadek ko­niecz­no­ści obrony murów miej­skich. Recepcja bractw kur­ko­wych na ziemiach polskich po­stę­po­wa­ła wraz z upo­wszech­nia­niem się na tym obszarze prawa mag­de­bur­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

osobistą strażą króla
tajną organizacją
zakonem
organizacją strzelecką
odpowiedzi
flagNiemcy
10%
0%
0%
90%
10
flagPolska
5%
9%
25%
58%
289
flagNieznany
12%
18%
12%
56%
16

Płeć

men60%
women62%
osobistą strażą króla
4%
12%
tajną organizacją
9%
8%
zakonem
25%
16%
organizacją strzelecką
60%
62%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym są "bractwa kurkowe"?
342
61%

Szczegóły

Autor: SpiruS
Ilustracja: Nelson Minar
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.