Czym są "bractwa kurkowe"?

osobistą strażą króla
tajną organizacją
zakonem
organizacją strzelecką
Po­cho­dzą­ca ze śre­dnio­wiecz­nej Europy Za­chod­niej or­ga­ni­za­cja ucząca miesz­czan po­słu­gi­wa­nia się bronią na wypadek ko­niecz­no­ści obrony murów miej­skich. Recepcja bractw kur­ko­wych na ziemiach polskich po­stę­po­wa­ła wraz z upo­wszech­nia­niem się na tym obszarze prawa mag­de­bur­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

osobistą strażą króla
tajną organizacją
zakonem
organizacją strzelecką
odpowiedzi
flagNiemcy
8%
0%
8%
83%
12
flagWielka Brytania
0%
0%
25%
75%
12
flagPolska
6%
10%
22%
59%
574
flagNieznany
10%
17%
20%
51%
29

Płeć

men57%
women55%
osobistą strażą króla
5%
12%
tajną organizacją
12%
10%
zakonem
24%
22%
organizacją strzelecką
57%
55%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym są "bractwa kurkowe"?
659
60%

Szczegóły

Autor: SpiruS
Ilustracja: Nelson Minar
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.