Czym zajmowała się w 3 Rzeszy organizacja Todt (niem. Organisation Todt, OT)

organizacja młodzieżowa
policja polityczna III Rzeszy
organizacja budująca obiekty wojskowe
korpus paramilitarny NSDAP
utwo­rzo­na w 1938 w na­zi­stow­skich Niem­czech or­ga­ni­za­cja mająca za zadanie budowę obiektów woj­sko­wy­ch, kie­ro­wa­na po­cząt­ko­wo przez Fritza Todta. Tworzyły ją zarówno prywatne firmy bu­dow­la­ne, jak i przed­się­bior­stwa pań­stwo­we. Or­ga­ni­za­cja Todt za­trud­nia­ła po­cząt­ko­wo Niemców nie­zdol­nych do służby woj­sko­wej oraz przed­po­bo­ro­wy­ch, którzy pod­le­ga­li obo­wiąz­ko­wi pracy w or­ga­ni­za­cji. W latach II wojny świa­to­wej za­trud­nia­no przy­mu­so­wo także ro­bot­ni­ków i in­ży­nie­rów z krajów oku­po­wa­nych.

Rozkład odpowiedzi

organizacja młodzieżowa
policja polityczna III Rzeszy
organizacja budująca obiekty wojskowe
korpus paramilitarny NSDAP
odpowiedzi
flagFrancja
6%
12%
75%
6%
16
flagSzwajcaria
0%
10%
70%
20%
10
flagIrlandia
10%
10%
63%
15%
19
flagStany Zjednoczone
17%
8%
60%
13%
45
flagNorwegia
7%
17%
57%
14%
28
flagBelgia
7%
14%
57%
14%
14
flagHolandia
12%
3%
56%
25%
32
flagNiemcy
8%
8%
54%
27%
144
flagWłochy
28%
14%
50%
7%
14
flagPolska
14%
14%
48%
21%
9005
flagWielka Brytania
13%
14%
47%
23%
188
flagNieznany
16%
12%
44%
25%
1184
flagAustria
33%
8%
41%
16%
12
flagHiszpania
16%
0%
33%
50%
12
flagSzwecja
13%
17%
26%
43%
23

Płeć

men46%
women44%
organizacja młodzieżowa
15%
18%
policja polityczna III Rzeszy
14%
14%
organizacja budująca obiekty wojskowe
46%
44%
korpus paramilitarny NSDAP
23%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym zajmowała się w 3 Rzeszy organizacja Todt (niem. Organisation Todt, OT)
10868
47%

Szczegóły

Autor: TeCuMseHH
Ilustracja: PhotosNormandie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.