Czym zajmowali się cinkciarze w czasach PRL-u?

ostrzeniem noży i naprawą sprzętu kuchennego
prowadzili sklepy typu "Pewex" i "Baltona"
organizacją zakładów bukmacherskich
nielegalnym obrotem walut
Ety­mo­lo­gia słowa „cink­cia­rz” to znie­kształ­ce­nie an­giel­skie­go „change money” („wy­mia­na pie­nię­dzy­”), wy­ma­wia­ne­go przez samych za­in­te­re­so­wa­nych „ćieńć many”. Mianem cink­cia­rza okre­śla­no w PRL-u kogoś, kto pro­wa­dził nie­le­gal­ny obrót walutami (głównie do­la­ra­mi­), a także bonami do­la­ro­wy­mi Pekao. Można ich było spotkać pod sklepami sieci „Pewex” i „Bal­to­na” (w których towar można było nabyć tylko za obcą walutę albo bony), ho­te­la­mi, bankami, na lot­ni­skach i giełdach sa­mo­cho­do­wych.

Rozkład odpowiedzi

ostrzeniem noży i naprawą sprzętu kuchennego
prowadzili sklepy typu "Pewex" i "Baltona"
organizacją zakładów bukmacherskich
nielegalnym obrotem walut
odpowiedzi
flagNieznany
3%
9%
9%
78%
32
flagPolska
2%
11%
9%
75%
545

Płeć

men72%
women75%
ostrzeniem noży i naprawą sprzętu kuchennego
2%
1%
prowadzili sklepy typu "Pewex" i "Baltona"
15%
14%
organizacją zakładów bukmacherskich
9%
8%
nielegalnym obrotem walut
72%
75%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym zajmowali się cinkciarze w czasach PRL-u?
619
75%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: Pracownik Baltony
Czytaj więcej: wikipedia Cinkciarz
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.