Czym zajmuje się falerystyka?

flagami i chorągwiami
zbiornikami wody słodkiej
orderami i odznaczeniami
procesami tworzenia się gór
Nauka ta zajmuje się or­de­ra­mi, od­zna­cze­nia­mi i innymi od­zna­ka­mi i znakami ho­no­ro­wy­mi, nada­wa­ny­mi osobom za­słu­żo­nym dla mo­nar­chy, państwa lub innej or­ga­ni­za­cji po­sia­da­ją­cej prawo nada­wa­nia od­zna­czeń. Fa­le­ry­sty­ka, podobnie jak i we­ksy­lo­lo­gia, wy­od­ręb­ni­ła się z he­ral­dy­ki, za­cho­wu­jąc wspólne z nią metody ba­daw­cze.

Rozkład odpowiedzi

flagami i chorągwiami
zbiornikami wody słodkiej
orderami i odznaczeniami
procesami tworzenia się gór
odpowiedzi
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
2
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1
flagOman
0%
0%
100%
0%
1
flagPolska
27%
9%
55%
8%
111
flagNieznany
0%
50%
50%
0%
2
flagWielka Brytania
0%
0%
50%
50%
2
flagSzwecja
0%
0%
50%
50%
2
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
0%
0%
0%
100%
1
flagAustria
100%
0%
0%
0%
1
flagCzechy
0%
0%
0%
0%
1

Płeć

men58%
women64%
flagami i chorągwiami
20%
17%
zbiornikami wody słodkiej
17%
5%
orderami i odznaczeniami
58%
64%
procesami tworzenia się gór
3%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym zajmuje się falerystyka?
125
55%

Szczegóły

Autor: BeaJ
Ilustracja: TextPartner
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.