Czym zajmuje się organizacja charytatywna założona przez Guya Laliberté?

pomocą dzieciom z porażeniem mózgowym
dostarczaniem odzieży dla najuboższych
pomocą byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa
organizacją dostępu do wody pitnej
Guy La­li­ber­té dorobił się na naj­bar­dziej znanym cyrku na świecie, Cirque du Soleil. To jednak nie tylko mi­liar­de­r, który był w kosmosie ale również fi­lan­trop. W 2006 roku ogłosił ofi­cjal­ne otwarcie One Drop Fo­un­da­tion. Or­ga­ni­za­cja ta ma na celu umoż­li­wie­nie wszyst­kim ludziom na świecie dostępu do wody pitnej, szcze­gól­nie w krajach trze­cie­go świata, gdzie ta jest naj­trud­niej do­stęp­na.

Rozkład odpowiedzi

pomocą dzieciom z porażeniem mózgowym
dostarczaniem odzieży dla najuboższych
pomocą byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa
organizacją dostępu do wody pitnej
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
0%
0%
100%
2
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
33%
33%
0%
33%
3
flagPolska
17%
3%
46%
32%
52
flagStany Zjednoczone
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men40%
women28%
pomocą dzieciom z porażeniem mózgowym
20%
14%
dostarczaniem odzieży dla najuboższych
0%
0%
pomocą byłym więźniom w powrocie do społeczeństwa
40%
57%
organizacją dostępu do wody pitnej
40%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym zajmuje się organizacja charytatywna założona przez Guya Laliberté?
62
35%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.