Czym zajmuje się ten człowiek?

hoduje drób
jest rybakiem
jest sokolnikiem
sprzedaje pióra
Połowy ryb tre­so­wa­ny­mi kor­mo­ra­na­mi jest bardzo stara i po­pu­lar­ną praktyką w Japonii oraz Chinach. Dziś bardziej skie­ro­wa­na ku tu­ry­sty­ce. W Gifu , w Japonii , używany jest kormoran japoński ( P. ca­pil­la­tus ); Chińscy rybacy często stosują wielkie kor­mo­ra­ny ( P. carbo ). Wężówki ( anhinga ), spo­krew­nio­ne z kor­mo­ra­na­mi, są również wy­ko­rzy­sty­wa­ne do tej techniki po­ło­wo­wej.

Rozkład odpowiedzi

hoduje drób
jest rybakiem
jest sokolnikiem
sprzedaje pióra
odpowiedzi
flagWielka Brytania
8%
62%
20%
8%
24
flagPolska
7%
55%
23%
12%
2259
flagNieznany
8%
48%
23%
19%
413
flagNiemcy
16%
33%
16%
33%
12

Płeć

men53%
women57%
hoduje drób
6%
6%
jest rybakiem
53%
57%
jest sokolnikiem
23%
27%
sprzedaje pióra
16%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym zajmuje się ten człowiek?
2769
55%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Sue Cantan
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.