Czym, zamiast powietrzem, czasami pompuje się opony samochodowe?

dwutlenkiem węgla
azotem
helem
amoniakiem
Azotem pom­po­wa­ne są koła aut wy­ści­go­wych. Pozwala to do­kład­nie prze­wi­dy­wać zmiany ci­śnie­nia w roz­grze­wa­ją­cej się oponie (po­wie­trze at­mos­fe­rycz­ne jest mniej prze­wi­dy­wal­ne ze względu na różny skład, w szcze­gól­no­ści różną wil­got­no­ść). Za­sto­so­wa­nie azotu na co dzień - choć modne - jest dys­ku­syj­ne.

Rozkład odpowiedzi

dwutlenkiem węgla
azotem
helem
amoniakiem
odpowiedzi
flagSzwecja
12%
75%
12%
0%
16
flagHolandia
20%
72%
6%
0%
29
flagWłochy
13%
69%
13%
4%
23
flagNorwegia
22%
67%
6%
3%
31
flagIrlandia
21%
65%
12%
0%
32
flagPolska
17%
63%
15%
2%
11447
flagSzwajcaria
10%
60%
30%
0%
10
flagWielka Brytania
19%
59%
18%
2%
162
flagFrancja
18%
59%
22%
0%
22
flagNieznany
21%
57%
17%
3%
515
flagNiemcy
19%
55%
20%
4%
120
flagBelgia
9%
54%
36%
0%
11
flagAustria
27%
54%
18%
0%
11
flagStany Zjednoczone
15%
47%
34%
0%
46

Płeć

men64%
women57%
dwutlenkiem węgla
17%
21%
azotem
64%
57%
helem
14%
18%
amoniakiem
2%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Czym, zamiast powietrzem, czasami pompuje się opony samochodowe?
12467
63%

Szczegóły

Autor: Przemek
Ilustracja: Robert Couse-Baker

Historia

27 lutego 2012 02:50:48 utworzył Przemek »
25 czerwca 2017 16:48:21 zmienił Marcin »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.