Gdzie znajduje się Dama z gronostajem, jedyny obraz Leonardo da Vinci będący w polskim posiadaniu?

w Muzeum Narodowym w Poznaniu
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie
w Zamku Królewskim na Wawelu
w Muzeum Narodowym w Krakowie
29 grudnia 2016 r. Mi­ni­ster­stwo Kultury i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w imieniu Skarbu Państwa przejęło kolekcję Fundacji Książąt Czar­to­ry­skich. W kon­se­kwen­cji pod­pi­sa­nej umowy wszyst­kie zbiory Czar­to­ry­skich wraz z nie­ru­cho­mo­ścia­mi zostały prze­ka­za­ne Muzeum Na­ro­do­we­mu w Kra­ko­wie.

Rozkład odpowiedzi

w Muzeum Narodowym w Poznaniu
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie
w Zamku Królewskim na Wawelu
w Muzeum Narodowym w Krakowie
odpowiedzi
flagBiałoruś
8%
83%
8%
0%
12
flagDania
11%
77%
0%
11%
18
flagHiszpania
6%
75%
12%
6%
32
flagBelgia
13%
73%
13%
0%
15
flagNiemcy
13%
63%
14%
7%
167
flagHolandia
4%
63%
13%
18%
44
flagRosja
21%
68%
0%
5%
19
flagWłochy
8%
62%
20%
8%
24
flagPolska
16%
61%
14%
6%
9942
flagLitwa
25%
58%
8%
8%
12
flagWielka Brytania
14%
57%
19%
8%
235
flagStany Zjednoczone
18%
55%
21%
3%
83
flagFrancja
11%
58%
22%
8%
36
flagAustria
14%
50%
21%
14%
14
flagSzwecja
0%
50%
25%
16%
12
flagIrlandia
11%
48%
14%
25%
35
flagUkraina
8%
43%
17%
17%
23
flagNieznany
19%
52%
14%
13%
68
flagKanada
23%
38%
19%
19%
21
flagNorwegia
18%
37%
37%
6%
16

Płeć

men59%
women56%
w Muzeum Narodowym w Poznaniu
15%
17%
w Muzeum Czartoryskich w Krakowie
61%
58%
w Zamku Królewskim na Wawelu
15%
16%
w Muzeum Narodowym w Krakowie
7%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie znajduje się Dama z gronostajem, jedyny obraz Leonardo da Vinci będący w polskim posiadaniu?
10846
60%

Szczegóły

Autor: Przemek

Historia

27 lutego 2012 02:50:47 utworzył Przemek »
24 czerwca 2017 21:13:37 zmienił Agatka Opsia »
1 marca 2017 20:47:21 zmienił wiara »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.