Daty w kalendarzu gregoriańskim są przesunięte obecnie od kalendarza juliańskiego o 13 dni. Czym - poza kwestią przesunięcia dni - różnią się te kalendarze?

w gregoriańskim jest mniej lat przestępnych
kalendarz juliański ma równe miesiące
ilością dni w roku nieprzestępnym
ilością miesięcy w roku
Ka­len­darz gre­go­riań­ski wpro­wa­dzo­ny został w 1582 przez papieża Grze­go­rza XIII. Ko­ry­go­wał on prze­su­nię­cie rze­czy­wi­stej daty początku wiosny z ka­len­da­rza ju­liań­skie­go oraz wpro­wa­dził zasadę, aby lata o numerach po­dziel­nych przez 100, ale nie­po­dziel­ne przez 400, nie były prze­stęp­ne. W związku z czym różnica pomiędzy ka­len­da­rza­mi polega na ilości lat prze­stęp­nych na prze­strze­ni 400 lat.

Rozkład odpowiedzi

w gregoriańskim jest mniej lat przestępnych
kalendarz juliański ma równe miesiące
ilością dni w roku nieprzestępnym
ilością miesięcy w roku
odpowiedzi
flagNiemcy
47%
17%
32%
2%
40
flagNorwegia
45%
0%
45%
9%
11
flagStany Zjednoczone
33%
38%
22%
5%
18
flagWielka Brytania
32%
27%
21%
14%
61
flagPolska
29%
27%
29%
12%
2406
flagNieznany
28%
25%
30%
15%
224
flagFrancja
0%
50%
30%
10%
10

Płeć

men27%
women29%
w gregoriańskim jest mniej lat przestępnych
27%
29%
kalendarz juliański ma równe miesiące
28%
29%
ilością dni w roku nieprzestępnym
30%
26%
ilością miesięcy w roku
13%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Daty w kalendarzu gregoriańskim są przesunięte obecnie od kalendarza juliańskiego o 13 dni. Czym - poza kwestią przesunięcia dni - różnią się te kalendarze?
2849
29%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Dafne Cholet
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.