Komu poświęcony był Pantenon w Rzymie?

Jowiszowi
Saturnowi
Tyberiuszowi
wszystkim bogom
Po­wszech­nie przyj­mu­je się, że Panteon po­świę­co­ny był wszyst­kim bogom, na co wskazuje jego nazwa (greckie Pan "w­szy­scy" + Theon "bo­go­wie­"). Jest to jednak dość dziwne, gdyż koncept świątyni po­świę­co­nej wszyst­kim bóstwom nie wy­ste­po­wał w sta­ro­żyt­no­ści. Istnieją źródła su­ge­ru­ją­ce, że nazwa "Pan­te­on" mogła być czasach rzym­skich tylko potoczną nazwą budynku, którego pier­wot­na rola mogła być inna.

Rozkład odpowiedzi

Jowiszowi
Saturnowi
Tyberiuszowi
wszystkim bogom
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
0%
0%
100%
61
flagFrancja
0%
0%
4%
95%
23
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
3%
3%
0%
93%
31
flagBelgia
7%
0%
0%
92%
13
flagWłochy
4%
0%
4%
90%
22
flagBułgaria
0%
0%
9%
90%
11
flagHiszpania
11%
0%
0%
88%
26
flagHolandia
8%
2%
0%
86%
36
flagWielka Brytania
8%
4%
3%
81%
283
flagPolska
12%
3%
3%
79%
7601
flagNiemcy
10%
2%
7%
79%
140
flagIrlandia
16%
4%
0%
76%
25
flagSzwecja
26%
0%
0%
73%
15
flagStany Zjednoczone
16%
6%
3%
72%
143
flagNieznany
18%
6%
4%
70%
90
flagRosja
17%
3%
0%
70%
57
flagNorwegia
10%
10%
10%
68%
19
flagIndie
14%
14%
3%
66%
27
flagDania
40%
0%
0%
60%
10
flagKanada
23%
7%
7%
53%
13

Płeć

men83%
women84%
Jowiszowi
11%
10%
Saturnowi
3%
2%
Tyberiuszowi
2%
2%
wszystkim bogom
83%
84%

Szczegóły

Autor: Klaudia Smaruj
Ilustracja: Gonzalo Malpartida
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.