Dlaczego mówimy ,,Włochy" a nie np. ,,Italia"?

Ze względu na bujne czupryny mieszkańców Półwyspu Apenińskiego
Od nazwy celtyckiego plemienia
Ma to związek z pobytem królowej Bony w Polsce
Nazwa ta powstała na skutek przemian językowych
W czasach sta­ro­żyt­nych tereny dzi­siej­szych Włoch za­miesz­ki­wa­ło cel­tyc­kie plemię Wolków (lub Wol­skó­w), które w językach ger­mań­skich okre­śla­ne było jako Walh, co znaczyło po prostu “obcy”.

Rozkład odpowiedzi

Ze względu na bujne czupryny mieszkańców Półwyspu Apenińskiego
Od nazwy celtyckiego plemienia
Ma to związek z pobytem królowej Bony w Polsce
Nazwa ta powstała na skutek przemian językowych
odpowiedzi
flagPolska
4%
15%
39%
40%
366
flagNieznany
1%
7%
52%
39%
69

Płeć

men13%
women20%
Ze względu na bujne czupryny mieszkańców Półwyspu Apenińskiego
5%
6%
Od nazwy celtyckiego plemienia
13%
20%
Ma to związek z pobytem królowej Bony w Polsce
44%
27%
Nazwa ta powstała na skutek przemian językowych
36%
45%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Dlaczego mówimy ,,Włochy" a nie np. ,,Italia"?
462
14%

Szczegóły

Autor: Anna Polowczyk
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: www.naszswiat.net
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.