Z jakiego powodu oswaja się łosie?

są atrakcja turystyczną
są źródłem mleka, mięsa
nie atakują ludzi
występują w cyrku
Ze względu na łatwość oswa­ja­nia łosi od dawna po­dej­mo­wa­ne były próby jego wy­ko­rzy­sta­nia. Oswojone łosie były wy­ko­rzy­sty­wa­ne jako zwie­rzę­ta juczne. Z klęp ho­do­wa­nych na eks­pe­ry­men­tal­nych farmach w Rosji po­zy­ski­wa­ne jest mleko (zawiera 10-15% tłusz­czu­). Na farmie w Szwecji, pro­du­ku­je się z mleka łosia, jeden z naj­droż­szych serów na świecie. Z byków po­zy­sku­je się poroże. Mięso z łosia nazywane jest łosiną.

Rozkład odpowiedzi

są atrakcja turystyczną
są źródłem mleka, mięsa
nie atakują ludzi
występują w cyrku
odpowiedzi
flagWielka Brytania
4%
77%
9%
9%
22
flagNieznany
20%
64%
12%
2%
390
flagPolska
20%
63%
12%
2%
1948
flagNiemcy
33%
50%
8%
8%
12

Płeć

men65%
women72%
są atrakcja turystyczną
19%
13%
są źródłem mleka, mięsa
65%
72%
nie atakują ludzi
10%
12%
występują w cyrku
3%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Z jakiego powodu oswaja się łosie?
2432
64%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Alexander Minaev
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.