Dlaczego podczas stosowania antybiotyków należy przyjmować probiotyki ("dobroczynne bakterie")?

Nie należy ich stosować
Aby wzmocnić działanie antybiotyku
Aby zmniejszyć wpływ antybiotyku na wątrobę
Aby zachować prawidłową florę fizjologiczną
An­ty­bio­tyk dzia­ła­jąc prze­ciw­bak­te­ryj­nie wpływa nie tylko na mi­kro­or­ga­ni­zmy wy­wo­łu­ją­ce chorobę, ale także na "nasze" do­bro­czyn­ne bakterie wy­stę­pu­ją­ce na­tu­ral­nie w prze­wo­dzie po­kar­mo­wym czło­wie­ka. Są one florą fi­zjo­lo­gicz­ną i pełnią szereg po­zy­tyw­nych funkcji, dlatego należy je uzu­peł­niać podczas sto­so­wa­nia an­ty­bio­ty­ku. Ich niedobór może po­wo­do­wać po­ja­wie­nie się biegunek po­an­ty­bio­ty­ko­wych.

Rozkład odpowiedzi

Nie należy ich stosować
Aby wzmocnić działanie antybiotyku
Aby zmniejszyć wpływ antybiotyku na wątrobę
Aby zachować prawidłową florę fizjologiczną
odpowiedzi
flagSzwecja
0%
0%
14%
85%
14
flagIrlandia
4%
0%
8%
82%
23
flagStany Zjednoczone
2%
4%
21%
71%
42
flagFrancja
4%
4%
19%
71%
21
flagWielka Brytania
2%
0%
25%
68%
136
flagNorwegia
0%
0%
31%
68%
19
flagPolska
3%
5%
26%
63%
8764
flagNiemcy
5%
2%
27%
62%
108
flagHolandia
8%
4%
26%
60%
23
flagNieznany
7%
4%
29%
57%
854

Płeć

men58%
women70%
Nie należy ich stosować
6%
2%
Aby wzmocnić działanie antybiotyku
5%
4%
Aby zmniejszyć wpływ antybiotyku na wątrobę
29%
22%
Aby zachować prawidłową florę fizjologiczną
58%
70%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Dlaczego podczas stosowania antybiotyków należy przyjmować probiotyki ("dobroczynne bakterie")?
10144
63%

Szczegóły

Autor: Justa87
Ilustracja: Global Panorama
Czytaj więcej: wikipedia Probiotyk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.