Dlaczego św.Walenty został patronem zakochanych?

udzielał ślubów wbrew zakazowi cesarza
zakochał się w niewidomej dziewczynie, która pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok
był lekarzem chorób nerwowych i psychicznych
wszystko powyższe
Św. Walenty z wy­kształ­ce­nia był le­ka­rzem. Żył w Ce­sar­stwie Rzymskim w III w. za pa­no­wa­nia Klau­diu­sza II Goc­kie­go, który zabronił młodym le­gio­ni­stom wchodzić w związki mał­żeń­skie, aby bez ogra­ni­czeń po­świę­ca­li się służbie woj­sko­wej. Zakaz ten złamał biskup Walenty, za co został uwię­zio­ny i ścięty. Legenda mówi, że w wię­zie­niu zakochał się w nie­wi­do­mej córce straż­ni­ka i stał się przy­czy­ną jej cu­dow­ne­go wy­zdro­wie­nia.

Rozkład odpowiedzi

udzielał ślubów wbrew zakazowi cesarza
zakochał się w niewidomej dziewczynie, która pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok
był lekarzem chorób nerwowych i psychicznych
wszystko powyższe
odpowiedzi
flagWielka Brytania
19%
2%
17%
58%
67
flagNiemcy
13%
15%
25%
43%
44
flagPolska
18%
14%
23%
42%
4007
flagStany Zjednoczone
21%
7%
14%
42%
28
flagNieznany
20%
19%
19%
40%
464
flagFrancja
50%
0%
10%
40%
10

Płeć

men43%
women43%
udzielał ślubów wbrew zakazowi cesarza
19%
17%
zakochał się w niewidomej dziewczynie, która pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok
17%
10%
był lekarzem chorób nerwowych i psychicznych
19%
29%
wszystko powyższe
43%
43%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Dlaczego św.Walenty został patronem zakochanych?
4715
42%

Szczegóły

Autor: Pomponia Algerio
Ilustracja: Cheri Sundra
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.