Dlaczego św.Walenty został patronem zakochanych?

udzielał ślubów wbrew zakazowi cesarza
zakochał się w niewidomej dziewczynie, która pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok
był lekarzem chorób nerwowych i psychicznych
wszystko powyższe
Św. Walenty z wy­kształ­ce­nia był le­ka­rzem. Żył w Ce­sar­stwie Rzymskim w III w. za pa­no­wa­nia Klau­diu­sza II Goc­kie­go, który zabronił młodym le­gio­ni­stom wchodzić w związki mał­żeń­skie, aby bez ogra­ni­czeń po­świę­ca­li się służbie woj­sko­wej. Zakaz ten złamał biskup Walenty, za co został uwię­zio­ny i ścięty. Legenda mówi, że w wię­zie­niu zakochał się w nie­wi­do­mej córce straż­ni­ka i stał się przy­czy­ną jej cu­dow­ne­go wy­zdro­wie­nia.

Rozkład odpowiedzi

udzielał ślubów wbrew zakazowi cesarza
zakochał się w niewidomej dziewczynie, która pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok
był lekarzem chorób nerwowych i psychicznych
wszystko powyższe
odpowiedzi
flagWielka Brytania
19%
2%
14%
64%
42
flagStany Zjednoczone
16%
8%
16%
44%
25
flagPolska
19%
10%
25%
43%
1762
flagNiemcy
7%
25%
22%
40%
27
flagNieznany
19%
19%
22%
38%
31

Płeć

men44%
women44%
udzielał ślubów wbrew zakazowi cesarza
19%
18%
zakochał się w niewidomej dziewczynie, która pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok
12%
8%
był lekarzem chorób nerwowych i psychicznych
23%
27%
wszystko powyższe
44%
44%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Dlaczego św.Walenty został patronem zakochanych?
1960
44%

Szczegóły

Autor: Pomponia Algerio
Ilustracja: Cheri Sundra
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.