Dlaczego wyspa Ōkunoshima nazywana jest Wyspą Królików?

ma kształt królika
stają tam rzeźby królików
żyją tam tysiące królików
zbudowano tam hotel Playboya
Wyspa za­miesz­ki­wa­na jest przez dużą po­pu­la­cję kró­li­kó­w, przy­wie­zio­nych na wyspę na potrzeby testów z bronią che­micz­ną i wy­pusz­czo­nych po li­kwi­da­cji pla­ców­ki­.Dziś cieszą turystów przy­by­wa­ją­cych na Oku­no­shi­mę.

Rozkład odpowiedzi

ma kształt królika
stają tam rzeźby królików
żyją tam tysiące królików
zbudowano tam hotel Playboya
odpowiedzi
flagNiemcy
13%
0%
73%
13%
23
flagPolska
12%
12%
65%
9%
1349
flagNieznany
9%
15%
63%
11%
206
flagWielka Brytania
3%
14%
62%
18%
27

Płeć

men61%
women69%
ma kształt królika
12%
12%
stają tam rzeźby królików
15%
9%
żyją tam tysiące królików
61%
69%
zbudowano tam hotel Playboya
9%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Dlaczego wyspa Ōkunoshima nazywana jest Wyspą Królików?
1676
65%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Danny Choo
Czytaj więcej: wikipedia Ōkunoshima
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.