Do czego odnosi się łacińska sentencja "nihil novi sub sole sine communi consensu" stanowiona prawem w konstytucji 'Nihil Novi' z 1505r?

Szlachta nie mogła nakazywać chłopom wykonywania pańszczyzny ponad określone limity
Król nie musiał już nigdy więcej przyznawać przywilejów szlachcie
Król zobowiązywał się, że nie wprowadzi żadnych zmian w prawie stanowionym bez zgody szlachty
Kościół nie może wprowadzać nowych praw obowiązujących w zakresie dziesięciny
'Nihil novi sub sole sine communi con­sen­su' oznacza: 'Nic nowego pod słońcem bez po­wszech­nej zgody' - szlachta wymusiła na królach (w tym przy­pad­ku na Alek­san­drze Ja­giel­loń­czy­ku­), aby każdy nowy dokument był za­twier­dzo­ny przez szlach­tę, dzięki czemu król nie mógł sa­mo­wol­nie usta­no­wić prawa, które nie byłoby przy­chyl­ne dla szlach­ty. Dzięki temu król nie mógł również wycofać wcze­śniej nadanych przy­wi­le­jów.

Rozkład odpowiedzi

Szlachta nie mogła nakazywać chłopom wykonywania pańszczyzny ponad określone limity
Król nie musiał już nigdy więcej przyznawać przywilejów szlachcie
Król zobowiązywał się, że nie wprowadzi żadnych zmian w prawie stanowionym bez zgody szlachty
Kościół nie może wprowadzać nowych praw obowiązujących w zakresie dziesięciny
odpowiedzi
flagPolska
12%
11%
67%
5%
1755
flagNieznany
12%
10%
66%
9%
165
flagWielka Brytania
8%
20%
60%
12%
25
flagNiemcy
26%
11%
52%
2%
34

Płeć

men71%
women65%
Szlachta nie mogła nakazywać chłopom wykonywania pańszczyzny ponad określone limity
12%
16%
Król nie musiał już nigdy więcej przyznawać przywilejów szlachcie
10%
7%
Król zobowiązywał się, że nie wprowadzi żadnych zmian w prawie stanowionym bez zgody szlachty
71%
65%
Kościół nie może wprowadzać nowych praw obowiązujących w zakresie dziesięciny
5%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do czego odnosi się łacińska sentencja "nihil novi sub sole sine communi consensu" stanowiona prawem w konstytucji 'Nihil Novi' z 1505r?
2047
66%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Hiuppo
Czytaj więcej: wikipedia Nihil novi
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.