Do jakiego kraju należy Wyspa Wiktorii?

Wielkiej Brytanii
Kanady
Nowej Zelandii
Australii
Wyspa Wiktorii – wyspa wcho­dzą­ca w skład Ar­chi­pe­la­gu Ark­tycz­ne­go. Wyspa należy do Kanady, jej część za­chod­nia wchodzi w skład Te­ry­to­riów Pół­noc­no­-Za­chod­ni­ch, a wschod­nia – te­ry­to­rium Nunavut. Znajduje się w paśmie wznie­sień Shaler Mo­un­ta­ins. Wyspa leży między Zatoką Co­ro­na­tio­n, Zatoką Amund­se­na i Cieśniną Mel­lvil­la.

Rozkład odpowiedzi

Wielkiej Brytanii
Kanady
Nowej Zelandii
Australii
odpowiedzi
flagNieznany
36%
31%
18%
13%
143
flagPolska
32%
29%
21%
16%
795
flagWielka Brytania
18%
25%
25%
31%
16

Płeć

men30%
women32%
Wielkiej Brytanii
37%
24%
Kanady
30%
32%
Nowej Zelandii
16%
27%
Australii
15%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do jakiego kraju należy Wyspa Wiktorii?
995
29%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.