Do jakiego państwa należy Grenlandia?

do Kanady
do Islandii
do Danii
jest niepodległa
Gren­lan­dia od XVIII wieku jest au­to­no­mią w obrębie Kró­le­stwa Danii. Od wielu lat ekonomia wyspy mocno zależna jest od co­rocz­nej dotacji prze­ka­zy­wa­nej przez Danię. Pla­no­wa­ne jest stop­nio­we zmniej­sza­nie wsparcia fi­nan­so­we­go w miarę po­ja­wia­nia się spo­dzie­wa­nych zysków z eks­plo­ata­cji surowców na­tu­ral­nych Gren­lan­dii.

Rozkład odpowiedzi

do Kanady
do Islandii
do Danii
jest niepodległa
odpowiedzi
flagFinlandia
0%
3%
96%
0%
32
flagLitwa
0%
0%
92%
7%
26
flagSzwajcaria
0%
3%
90%
6%
31
flagDania
2%
3%
88%
4%
87
flagKanada
5%
2%
84%
5%
76
flagNorwegia
1%
1%
84%
11%
59
flagFrancja
2%
7%
82%
7%
39
flagHolandia
6%
4%
79%
9%
83
flagWłochy
8%
3%
78%
8%
80
flagNiemcy
5%
5%
77%
9%
316
flagPolska
6%
5%
76%
10%
19633
flagWielka Brytania
5%
4%
76%
14%
614
flagSzwecja
3%
11%
75%
8%
62
flagBelgia
10%
10%
74%
2%
39
flagHiszpania
2%
2%
74%
20%
39
flagAustria
8%
8%
73%
8%
34
flagNieznany
7%
4%
72%
16%
784
flagStany Zjednoczone
7%
7%
67%
16%
696
flagIrlandia
9%
10%
63%
15%
66
flagIndie
8%
8%
55%
26%
56

Płeć

men83%
women75%
do Kanady
4%
6%
do Islandii
3%
4%
do Danii
83%
76%
jest niepodległa
8%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do jakiego państwa należy Grenlandia?
22174
76%

Szczegóły

Autor: Akuku
Ilustracja: Christine Zenino
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.