Do jakiej gromady należą syrenowate?

Ptaków
Ssaków
Płazów
Gadów
Sy­re­no­wa­te - rodzina płazów z rzędu płazów ogo­nia­stych. Obejmuje 4 gatunki zwierząt żyjących na po­łu­dnio­wo­-w­schod­nich terenach USA. Przed­sta­wi­cie­le tej rodziny żyją w wodach sto­ją­cy­ch, od­ży­wia­ją się drobną zwie­rzy­ną i ro­ślin­no­ścią. Po­sia­da­ją zarówno płuca, jak i skrzela. Praw­do­po­dob­nie neo­te­nicz­ne.

Rozkład odpowiedzi

Ptaków
Ssaków
Płazów
Gadów
odpowiedzi
flagAustria
0%
0%
100%
0%
1
flagDania
0%
0%
100%
0%
1
flagLuksemburg
0%
50%
50%
0%
2
flagWielka Brytania
0%
33%
33%
33%
3
flagPolska
2%
58%
32%
6%
134
flagNieznany
0%
60%
0%
40%
5
flagWłochy
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men21%
women35%
Ptaków
2%
5%
Ssaków
65%
52%
Płazów
21%
35%
Gadów
10%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do jakiej gromady należą syrenowate?
148
31%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Oakley Foxtrot
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.