Do jakiej grupy układu okresowego należą takie pierwiastki jak: neon, argon czy krypton?

Helowce
Fluorowce
Azotowce
Borowce
Helowce, czyli gazy szla­chet­ne, to pier­wiast­ki che­micz­ne należące do ostat­niej grupy układu okre­so­we­go. Do pier­wiast­ków tych zalicza się hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon. Praw­do­po­dob­nie gazem szla­chet­nym jest również syn­te­tycz­ny pier­wia­stek unu­noc­tium.

Rozkład odpowiedzi

Helowce
Fluorowce
Azotowce
Borowce
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
76%
0%
0%
23%
13
flagPolska
68%
15%
9%
5%
3167
flagNieznany
67%
15%
11%
4%
263
flagWielka Brytania
50%
22%
15%
10%
66
flagNiemcy
33%
45%
4%
16%
24

Płeć

men70%
women70%
Helowce
70%
70%
Fluorowce
16%
16%
Azotowce
7%
8%
Borowce
5%
4%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do jakiej grupy układu okresowego należą takie pierwiastki jak: neon, argon czy krypton?
3613
67%

Szczegóły

Autor: Astorre
Ilustracja: David Morgan-Mar
Czytaj więcej: wikipedia Helowce
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.