Do jakiej grupy związków organicznych należą między innymi występujące w przyrodzie: hem, chlorofil oraz turacyna?

alkoholi
pofiryn
estrów
dienów sprzężonych
Por­fi­ry­ny są aro­ma­tycz­ny­mi, ma­kro­cy­klicz­ny­mi związ­ka­mi. Naj­prost­sza por­fi­ry­na zbu­do­wa­na z jest z czterech pier­ście­ni pi­ro­lo­wy­ch, po­łą­czo­nych mostkami wę­glo­wy­mi (=C-).

Rozkład odpowiedzi

alkoholi
pofiryn
estrów
dienów sprzężonych
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
7%
61%
30%
0%
13
flagNorwegia
36%
54%
0%
9%
11
flagPolska
6%
44%
33%
14%
2551
flagNieznany
5%
44%
28%
20%
216
flagNiemcy
3%
44%
37%
14%
27
flagWielka Brytania
7%
35%
42%
14%
42

Płeć

men42%
women43%
alkoholi
6%
6%
pofiryn
42%
43%
estrów
35%
36%
dienów sprzężonych
15%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do jakiej grupy związków organicznych należą między innymi występujące w przyrodzie: hem, chlorofil oraz turacyna?
2930
44%

Szczegóły

Autor: Miczowiec
Ilustracja: fsse8info
Czytaj więcej: wikipedia Porfiryny
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.