Do jakiej jednostki należał Chris Kyle, najbardziej niebezpieczny snajper w dziejach amerykańskich sił zbrojnych?

Delta Force
SAS
US Navy SEALs
SWAT
Chri­sto­pher Scott Kyle ame­ry­kań­ski woj­sko­wy, żołnierz United States Navy SEALs. Naj­sku­tecz­niej­szy snajper w historii sił zbroj­nych Stanów Zjed­no­czo­ny­ch, podczas misji w Iraku za­strze­lił 255 osób, z czego 160 trafień zostało ofi­cjal­nie po­twier­dzo­nych przez Pen­ta­gon. Chris Kyle zginął 2 lutego 2013 roku w wyniku po­strze­le­nia na ranczu przez żoł­nie­rza chorego psy­chicz­nie, któremu pomagał.

Rozkład odpowiedzi

Delta Force
SAS
US Navy SEALs
SWAT
odpowiedzi
flagPolska
25%
11%
53%
9%
766
flagNieznany
32%
10%
50%
6%
58

Płeć

men55%
women42%
Delta Force
23%
21%
SAS
11%
17%
US Navy SEALs
55%
42%
SWAT
9%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do jakiej jednostki należał Chris Kyle, najbardziej niebezpieczny snajper w dziejach amerykańskich sił zbrojnych?
866
52%

Szczegóły

Autor: Maciej Wójcikowski
Czytaj więcej: wikipedia Chris Kyle
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.