Do kogo należała wyspa Rodos w okresie międzywojennym?

Do Grecji
Do Turcji
Do Włoch
Do Wielkiej Brytanii
Po wojnie wło­sko­-tu­rec­kiej 1911-1912 wyspa znalazła się pod władzą Włoch jako część Do­de­ka­ne­zu. W czasie pa­no­wa­nia wło­skie­go dokonano wielu mo­der­ni­za­cji in­fra­struk­tu­ry na wyspie, budując szpi­ta­le, wo­do­cią­gi, elek­trow­nię, re­mon­tu­jąc zabytki, ogra­ni­cza­jąc malarię i wznosząc liczne budynki w typowym dla fa­szy­stow­skich Włoch stylu mo­der­ni­stycz­nym. W 1936 r. na ok. 130 tys. miesz­kań­ców wyspy, 7 tys. sta­no­wi­li Włosi. 28 paź­dzier­ni­ka 1947 wyspa Rodos na mocy pokoju pa­ry­skie­go z 1947 wraz z całym Do­de­ka­ne­zem została prze­ka­za­na Grecji.

Rozkład odpowiedzi

Do Grecji
Do Turcji
Do Włoch
Do Wielkiej Brytanii
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
25%
50%
25%
12
flagNieznany
25%
24%
37%
12%
54
flagPolska
21%
26%
31%
20%
700
flagWielka Brytania
20%
50%
0%
30%
10

Płeć

men33%
women36%
Do Grecji
22%
18%
Do Turcji
22%
31%
Do Włoch
33%
36%
Do Wielkiej Brytanii
21%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do kogo należała wyspa Rodos w okresie międzywojennym?
812
31%

Szczegóły

Autor: Szymon Ryś
Ilustracja: Zamonin
Czytaj więcej: wikipedia Rodos (wyspa)
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.