Do kogo należy firma Lamborghini?

do rządu włoskiego
do Ferrucio Lamborghiniego
do grupy Volkswagen
do Fiata
Au­to­mo­bi­li Lam­bor­ghi­ni znaj­do­wa­ło się w rękach za­ło­ży­cie­la Ferrucio Lam­bor­ghi­nie­go jedynie przez dziewięć lat (1963-1972). Po ban­kruc­twie i kilku zmianach wła­ści­cie­li, osta­tecz­nie firma została sprze­da­na w roku 1998 kon­cer­no­wi Audi. Jako, że to pod kie­row­nic­twem nie­miec­kie­go koncernu nastąpił ogromny wzrost pro­duk­cji, można śmiało po­wie­dzie­ć, że zde­cy­do­wa­ną więk­szość ist­nie­ją­cych Lam­bor­ghi­ni wy­pro­du­ko­wa­ła grupa Wolk­swa­ge­na.

Rozkład odpowiedzi

do rządu włoskiego
do Ferrucio Lamborghiniego
do grupy Volkswagen
do Fiata
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
27%
63%
9%
11
flagIndie
4%
27%
57%
10%
97
flagSzwecja
4%
16%
56%
24%
25
flagWielka Brytania
7%
19%
53%
18%
282
flagNiemcy
5%
22%
53%
18%
195
flagNorwegia
15%
19%
50%
15%
26
flagStany Zjednoczone
10%
25%
48%
14%
230
flagIrlandia
3%
24%
48%
24%
29
flagWłochy
14%
21%
50%
14%
28
flagPolska
11%
25%
45%
16%
12212
flagFrancja
3%
25%
44%
22%
27
flagHolandia
12%
25%
43%
17%
39
flagDania
0%
37%
43%
18%
16
flagBelgia
14%
0%
42%
42%
14
flagKanada
9%
18%
40%
31%
22
flagNieznany
13%
31%
36%
17%
697
flagLitwa
0%
54%
27%
18%
11
flagHiszpania
20%
13%
26%
40%
15

Płeć

men40%
women37%
do rządu włoskiego
11%
16%
do Ferrucio Lamborghiniego
26%
28%
do grupy Volkswagen
40%
37%
do Fiata
21%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do kogo należy firma Lamborghini?
13640
45%

Szczegóły

Autor: puchatek5
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.