Do kogo należy firma Lamborghini?

do rządu włoskiego
do Ferrucio Lamborghiniego
do grupy Volkswagen
do Fiata
Au­to­mo­bi­li Lam­bor­ghi­ni znaj­do­wa­ło się w rękach za­ło­ży­cie­la Ferrucio Lam­bor­ghi­nie­go jedynie przez dziewięć lat (1963-1972). Po ban­kruc­twie i kilku zmianach wła­ści­cie­li, osta­tecz­nie firma została sprze­da­na w roku 1998 kon­cer­no­wi Audi. Jako, że to pod kie­row­nic­twem nie­miec­kie­go koncernu nastąpił ogromny wzrost pro­duk­cji, można śmiało po­wie­dzie­ć, że zde­cy­do­wa­ną więk­szość ist­nie­ją­cych Lam­bor­ghi­ni wy­pro­du­ko­wa­ła grupa Wolk­swa­ge­na.

Rozkład odpowiedzi

do rządu włoskiego
do Ferrucio Lamborghiniego
do grupy Volkswagen
do Fiata
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
5%
80%
15%
20
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
30%
61%
7%
13
flagPołudniowa Afryka
15%
7%
61%
7%
13
flagIndie
7%
25%
58%
8%
112
flagWielka Brytania
8%
20%
53%
18%
305
flagSzwecja
7%
17%
53%
21%
28
flagKanada
7%
14%
51%
25%
27
flagNiemcy
5%
23%
50%
20%
220
flagStany Zjednoczone
12%
24%
48%
14%
246
flagFrancja
2%
28%
48%
17%
35
flagPolska
11%
25%
46%
16%
13382
flagHolandia
10%
24%
46%
18%
49
flagNorwegia
14%
25%
46%
14%
28
flagBelgia
13%
0%
46%
40%
15
flagIrlandia
8%
20%
45%
25%
35
flagDania
5%
33%
44%
16%
18
flagWłochy
13%
23%
46%
16%
30
flagNieznany
13%
32%
35%
18%
767
flagLitwa
0%
54%
27%
18%
11
flagHiszpania
20%
13%
26%
40%
15

Płeć

men40%
women37%
do rządu włoskiego
11%
17%
do Ferrucio Lamborghiniego
26%
28%
do grupy Volkswagen
40%
37%
do Fiata
21%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do kogo należy firma Lamborghini?
14982
45%

Szczegóły

Autor: puchatek5
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.