Do którego roku Timor Wschodni był kolonią portugalską i nazywał się Timor Portugalski?

1935
1950
1975
2000
Państwo na wyspie Timor w Ar­chi­pe­la­gu Ma­laj­ski­m, na północ od Au­stra­lii. Od zachodu graniczy z In­do­ne­zją. Do 1975 roku kolonia por­tu­gal­ska pod nazwą Timor Por­tu­gal­ski. W 1976 został anek­to­wa­ny przez In­do­ne­zję, która oku­po­wa­ła jego te­ry­to­rium do 1999.

Rozkład odpowiedzi

1935
1950
1975
2000
odpowiedzi
flagNieznany
10%
32%
42%
13%
274
flagPolska
10%
31%
40%
17%
1299
flagWielka Brytania
46%
15%
23%
15%
13

Płeć

men41%
women41%
1935
10%
3%
1950
28%
39%
1975
41%
41%
2000
19%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do którego roku Timor Wschodni był kolonią portugalską i nazywał się Timor Portugalski?
1647
40%

Szczegóły

Autor: Hubert Kusiak
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.