Do którego bloku układu okresowego należy najwięcej pierwiastków?

s
p
d
f
Współ­cze­sny układ okresowy jest roz­dzie­lo­ny na bloki s, p, d i f, co jest dobrym sposobem na przed­sta­wie­nie za­leż­no­ści wła­ści­wo­ści che­micz­nych od miejsca w ukła­dzie. Blok s to 1 i 2 grupa wraz z He-14 pier­wiast­ków. Blok p to 13-18 grupa bez He- 36 pier­wiast­ków. Grupa d to 3-12 grupa bez lan­ta­now­ców i ak­ty­now­có­w- 38 pier­wiast­ków. Blok f to lan­ta­now­ce i ak­ty­now­ce - 30 pier­wiast­ków.

Rozkład odpowiedzi

s
p
d
f
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
4%
31%
40%
22%
22
flagNiemcy
21%
33%
39%
6%
33
flagPolska
21%
34%
34%
9%
4965
flagNieznany
18%
34%
34%
12%
564
flagWielka Brytania
24%
33%
34%
7%
81
flagNorwegia
25%
41%
33%
0%
12
flagFrancja
9%
45%
27%
18%
11

Płeć

men34%
women36%
s
21%
23%
p
32%
30%
d
34%
36%
f
11%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do którego bloku układu okresowego należy najwięcej pierwiastków?
5781
34%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Chris RubberDragon
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.