Do pomiarów czego służy tzw Skala Saffira-Simpsona?

Prędkości ponaddźwiękowej odrzutowców
Fali uderzeniowej przy wybuchu nuklearnym
Siły huraganów
Siły uderzenia piorunu
Skala Saf­fi­ra­-Simp­so­na – skala posiada 5 stopni znisz­cze­nia -o­pra­co­wa­na zostala w 1969 przez in­ży­nie­ra Herberta Saffira oraz dy­rek­to­ra National Hur­ri­ca­ne Center Boba Simpsona w celu kla­sy­fi­ka­cji hu­ra­ga­nów wg in­ten­syw­no­ści wiatrów cią­głych. Służy ona do osza­co­wa­nia po­ten­cjal­nych szkód, po­wsta­łych w momencie wejścia huraganu na ląd. Jest ona sto­so­wa­na tylko w przy­pad­ku sztormów po­wsta­łych na Oceanie Atlan­tyc­kim i pół­noc­nym Pacyfiku na wschód od mię­dzy­na­ro­do­wej linii zmiany daty. W przy­pad­ku innych sztormów sto­so­wa­ne są odmienne metody oceny.

Rozkład odpowiedzi

Prędkości ponaddźwiękowej odrzutowców
Fali uderzeniowej przy wybuchu nuklearnym
Siły huraganów
Siły uderzenia piorunu
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
50%
50%
0%
2
flagPolska
5%
57%
23%
13%
38
flagNieznany
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men37%
women30%
Prędkości ponaddźwiękowej odrzutowców
0%
10%
Fali uderzeniowej przy wybuchu nuklearnym
37%
50%
Siły huraganów
37%
30%
Siły uderzenia piorunu
25%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Do pomiarów czego służy tzw Skala Saffira-Simpsona?
16
25%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: iñaki

Historia

10 listopada 2017 11:11:38 utworzył Tschuka »
10 listopada 2017 15:43:07 zmienił Garden Jamamoto »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.