Dry Falls (Suchy Wodospad) to pozostałość największego znanego wodospadu w historii Ziemi. Gdzie się on znajduje?

na Islandii
w Kanadzie
w Stanach Zjednoczonych
w Chinach
Dry Falls, znaj­du­ją­cy się w cen­tral­nej części stanu Wa­szyng­to­n, ma 5 ki­lo­me­trów sze­ro­ko­ści i 120 metrów wy­so­ko­ści. Wie­lo­krot­nie prze­kra­cza roz­mia­ra­mi obecnie ist­nie­ją­ce wo­do­spa­dy. Naj­praw­do­po­dob­niej powstał on pod koniec ostat­niej ery lo­dow­co­we­j, gdy wylało się w kierunku Pacyfiku wielkie jezioro powstałe z roz­to­pio­nych lodowców Ameryki Pół­noc­nej. Przepływ w Dry Falls prze­kra­czał wtedy czte­ry­stu­krot­nie łączny przepływ wszyst­kich ist­nie­ją­cych obecnie rzek.

Rozkład odpowiedzi

na Islandii
w Kanadzie
w Stanach Zjednoczonych
w Chinach
odpowiedzi
flagFinlandia
11%
3%
84%
0%
52
flagSzwajcaria
13%
0%
84%
1%
51
flagWłochy
16%
15%
65%
2%
79
flagHolandia
18%
16%
63%
1%
85
flagHiszpania
20%
22%
51%
5%
35
flagWielka Brytania
22%
20%
50%
7%
504
flagPolska
21%
23%
49%
5%
16580
flagAustria
28%
23%
48%
0%
39
flagNorwegia
15%
30%
48%
6%
33
flagStany Zjednoczone
25%
20%
46%
6%
441
flagSzwecja
31%
18%
45%
4%
64
flagKanada
28%
17%
44%
8%
56
flagNiemcy
31%
19%
42%
5%
222
flagIndie
29%
27%
38%
4%
62
flagIrlandia
25%
29%
38%
4%
44
flagNieznany
28%
30%
36%
5%
926
flagUkraina
22%
31%
35%
8%
45
flagFrancja
31%
27%
31%
9%
44
flagDania
20%
35%
23%
20%
34
flagRosja
19%
41%
21%
12%
41

Płeć

men51%
women49%
na Islandii
20%
22%
w Kanadzie
23%
23%
w Stanach Zjednoczonych
51%
49%
w Chinach
5%
4%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: myboogers
Czytaj więcej: wikipedia Dry Falls
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.