Drzewu co roku przyrasta jeden słój. Licząc słoje możemy dokładnie określać wiek. Gdzie jeszcze mamy do czynienia z tworzeniem się warstw w cyklu rocznym?

na plaży - warstwy piasku i żwiru
na dnie jezior - osady denne
w kraterach - materiał piroklastyczny
u czoła lodowców - glina i piasek
W nie­któ­rych je­zio­rach na dnie za­cho­wu­ją się warstwy osadu. Lamina jasna i ciemna powstaje w ciągu jednego roku. Licząc warstwy, od współ­cze­sne­go dna w głąb osadu, można wy­zna­czać daty jego gro­ma­dze­nia. Fakt ten jest wy­ko­rzy­sty­wa­ny do re­kon­stru­owa­nia prze­szło­ści geo­lo­gicz­nej.

Rozkład odpowiedzi

na plaży - warstwy piasku i żwiru
na dnie jezior - osady denne
w kraterach - materiał piroklastyczny
u czoła lodowców - glina i piasek
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
68%
10%
21%
19
flagNorwegia
0%
63%
15%
15%
19
flagSzwecja
0%
62%
18%
18%
16
flagBelgia
18%
54%
18%
9%
11
flagStany Zjednoczone
4%
51%
18%
22%
90
flagAustria
11%
51%
11%
25%
27
flagFrancja
3%
50%
15%
31%
32
flagKanada
0%
50%
20%
25%
24
flagIrlandia
0%
50%
18%
31%
22
flagLitwa
0%
50%
33%
16%
12
flagPolska
5%
48%
18%
25%
9455
flagNieznany
7%
48%
20%
22%
274
flagNiemcy
7%
48%
21%
19%
125
flagWłochy
9%
48%
19%
21%
41
flagHolandia
0%
48%
18%
33%
33
flagUkraina
11%
44%
22%
14%
27
flagDania
16%
44%
0%
38%
18
flagWielka Brytania
7%
43%
18%
28%
246
flagRosja
5%
25%
35%
30%
20

Płeć

men49%
women53%
na plaży - warstwy piasku i żwiru
4%
4%
na dnie jezior - osady denne
49%
53%
w kraterach - materiał piroklastyczny
17%
18%
u czoła lodowców - glina i piasek
28%
23%

Szczegóły

Autor: KYRTAPS
Ilustracja: Erwin Wodicka
Czytaj więcej: www.paleolim.amu.edu.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.