Dyktatorem którego kraju był Saparmurat Nijazow?

Kazachstanu
Turkmenistanu
Uzbekistanu
Kirgistanu
Nijazow został pre­zy­den­tem Turk­me­ni­sta­nu w roku 1991 roku. Urząd ten (po­dob­nie jak wszyst­kie inne naj­waż­niej­sze sta­no­wi­ska pań­stwo­we) pia­sto­wał aż do śmierci w 2006 roku.

Rozkład odpowiedzi

Kazachstanu
Turkmenistanu
Uzbekistanu
Kirgistanu
odpowiedzi
flagWielka Brytania
27%
54%
18%
0%
11
flagNiemcy
26%
46%
6%
20%
15
flagPolska
18%
37%
26%
17%
572
flagNieznany
25%
21%
34%
19%
47

Płeć

men35%
women42%
Kazachstanu
15%
13%
Turkmenistanu
35%
42%
Uzbekistanu
28%
24%
Kirgistanu
19%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Dyktatorem którego kraju był Saparmurat Nijazow?
688
37%

Szczegóły

Autor: Filip Wieczorek
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.