Jak nazywają się dzwonki wykorzystywane w uprzęży końskiej ?

klawesy
janczary
drumla
marakasy
Jan­cza­ry­-to element de­ko­ra­cyj­ny uprzęży ,na pasie skó­rza­nym za­mo­co­wa­ne jest 10 dzwonków i dzwon środkowy ,dzwonki odlewane z mosiądzu co nadaje im nie­po­wta­rzal­ny ton. Janczary jako in­stru­ment muzyczny wy­ko­rzy­sty­wa­ny podczas kon­cer­tów umo­co­wa­ne są na uchwycie w postaci drew­nia­nej pałki, na której znajduje się naj­czę­ściej 12 lub 25 dzwo­necz­ków.

Rozkład odpowiedzi

klawesy
janczary
drumla
marakasy
odpowiedzi
flagPolska
20%
54%
12%
11%
946
flagNieznany
23%
50%
14%
11%
108

Płeć

men54%
women57%
klawesy
21%
22%
janczary
54%
57%
drumla
14%
11%
marakasy
8%
8%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywają się dzwonki wykorzystywane w uprzęży końskiej ?
1096
54%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Pete Markham
Czytaj więcej: wikipedia Janczary
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.