Na czym polega efekt ebulioskopowy?

podwyższeniu temperatury wrzenia
obniżeniu temperatury wrzenia
podwyższeniu temperatury krzepnięcia
obniżeniu temperatury krzepnięcia
Efekt ebu­lio­sko­po­wy polega na pod­wyż­sze­niu tem­pe­ra­tu­ry wrzenia i związane z nim ob­ni­że­nie pręż­no­ści pary nad roz­two­rem (w­zglę­dem czystego roz­pusz­czal­ni­ka­)pod wpływem dodatku soli do roz­two­ru. Dlatego lepiej dodać soli ku­chen­nej do już go­tu­ją­cej się wody, gdyż wcze­śniej­sze dodanie soli pod­wyż­sza tem­pe­ra­tu­rę wrzenia wody.

Rozkład odpowiedzi

podwyższeniu temperatury wrzenia
obniżeniu temperatury wrzenia
podwyższeniu temperatury krzepnięcia
obniżeniu temperatury krzepnięcia
odpowiedzi
flagWłochy
29%
35%
23%
11%
17
flagIrlandia
27%
18%
18%
36%
11
flagPolska
26%
22%
30%
19%
3184
flagNieznany
25%
27%
33%
13%
274
flagWielka Brytania
23%
25%
23%
28%
60
flagNiemcy
20%
45%
14%
20%
35
flagStany Zjednoczone
20%
33%
13%
33%
15
flagNorwegia
9%
18%
54%
18%
11

Płeć

men29%
women27%
podwyższeniu temperatury wrzenia
29%
27%
obniżeniu temperatury wrzenia
25%
21%
podwyższeniu temperatury krzepnięcia
29%
31%
obniżeniu temperatury krzepnięcia
15%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na czym polega efekt ebulioskopowy?
3689
26%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.