Efekt widoczny na zdjęciu to:

Zakrzywienie czasoprzestrzeni
Efekt Primakoffa
Soczewkowanie grawitacyjne
Miraż
Efekt ten nazywamy so­czew­ko­wa­niem gra­wi­ta­cyj­nym. Polega ono na za­krzy­wie­niu promieni świetl­nych w polu gra­wi­ta­cyj­nym ma­syw­ne­go ciała nie­bie­skie­go pro­wa­dzą­ce do ich sku­pie­nia. Efektem so­czew­ko­wa­nia gra­wi­ta­cyj­ne­go jest ob­ser­wo­wa­ne po­ja­śnie­nie źródła oraz po­ja­wia­nie się po­zor­nych ciał nie­bie­skich – obrazów ciał rze­czy­wi­stych.

Rozkład odpowiedzi

Zakrzywienie czasoprzestrzeni
Efekt Primakoffa
Soczewkowanie grawitacyjne
Miraż
odpowiedzi
flagFrancja
0%
16%
75%
8%
12
flagNieznany
11%
11%
55%
18%
43
flagHolandia
0%
36%
54%
9%
11
flagNiemcy
23%
16%
50%
10%
30
flagPolska
14%
22%
46%
16%
2654
flagWielka Brytania
13%
21%
45%
18%
74
flagStany Zjednoczone
26%
33%
20%
20%
15

Płeć

men49%
women43%
Zakrzywienie czasoprzestrzeni
11%
10%
Efekt Primakoffa
23%
26%
Soczewkowanie grawitacyjne
49%
43%
Miraż
15%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Efekt widoczny na zdjęciu to:
2909
46%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.