Efekt widoczny na zdjęciu to:

Zakrzywienie czasoprzestrzeni
Efekt Primakoffa
Soczewkowanie grawitacyjne
Miraż
Efekt ten nazywamy so­czew­ko­wa­niem gra­wi­ta­cyj­nym. Polega ono na za­krzy­wie­niu promieni świetl­nych w polu gra­wi­ta­cyj­nym ma­syw­ne­go ciała nie­bie­skie­go pro­wa­dzą­ce do ich sku­pie­nia. Efektem so­czew­ko­wa­nia gra­wi­ta­cyj­ne­go jest ob­ser­wo­wa­ne po­ja­śnie­nie źródła oraz po­ja­wia­nie się po­zor­nych ciał nie­bie­skich – obrazów ciał rze­czy­wi­stych.

Rozkład odpowiedzi

Zakrzywienie czasoprzestrzeni
Efekt Primakoffa
Soczewkowanie grawitacyjne
Miraż
odpowiedzi
flagNieznany
21%
10%
52%
15%
19
flagWielka Brytania
14%
17%
48%
20%
64
flagNiemcy
22%
18%
48%
11%
27
flagPolska
14%
22%
46%
16%
2344
flagStany Zjednoczone
16%
33%
25%
25%
12

Płeć

men49%
women42%
Zakrzywienie czasoprzestrzeni
11%
11%
Efekt Primakoffa
23%
26%
Soczewkowanie grawitacyjne
49%
42%
Miraż
15%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Efekt widoczny na zdjęciu to:
2540
46%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.