Efekt widoczny na zdjęciu to:

Zakrzywienie czasoprzestrzeni
Efekt Primakoffa
Soczewkowanie grawitacyjne
Miraż
Efekt ten nazywamy so­czew­ko­wa­niem gra­wi­ta­cyj­nym. Polega ono na za­krzy­wie­niu promieni świetl­nych w polu gra­wi­ta­cyj­nym ma­syw­ne­go ciała nie­bie­skie­go pro­wa­dzą­ce do ich sku­pie­nia. Efektem so­czew­ko­wa­nia gra­wi­ta­cyj­ne­go jest ob­ser­wo­wa­ne po­ja­śnie­nie źródła oraz po­ja­wia­nie się po­zor­nych ciał nie­bie­skich – obrazów ciał rze­czy­wi­stych.

Rozkład odpowiedzi

Zakrzywienie czasoprzestrzeni
Efekt Primakoffa
Soczewkowanie grawitacyjne
Miraż
odpowiedzi
flagFrancja
7%
15%
69%
7%
13
flagHolandia
0%
33%
60%
6%
15
flagWielka Brytania
11%
20%
50%
17%
103
flagNiemcy
22%
11%
50%
15%
44
flagWłochy
20%
10%
50%
20%
10
flagNieznany
16%
21%
49%
12%
530
flagPolska
16%
21%
47%
14%
4727
flagNorwegia
9%
27%
36%
27%
11
flagStany Zjednoczone
22%
33%
27%
16%
18

Płeć

men50%
women42%
Zakrzywienie czasoprzestrzeni
16%
12%
Efekt Primakoffa
21%
28%
Soczewkowanie grawitacyjne
50%
42%
Miraż
11%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Efekt widoczny na zdjęciu to:
5556
47%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.