Efekt widoczny na zdjęciu to:

Zakrzywienie czasoprzestrzeni
Efekt Primakoffa
Soczewkowanie grawitacyjne
Miraż
Efekt ten nazywamy so­czew­ko­wa­niem gra­wi­ta­cyj­nym. Polega ono na za­krzy­wie­niu promieni świetl­nych w polu gra­wi­ta­cyj­nym ma­syw­ne­go ciała nie­bie­skie­go pro­wa­dzą­ce do ich sku­pie­nia. Efektem so­czew­ko­wa­nia gra­wi­ta­cyj­ne­go jest ob­ser­wo­wa­ne po­ja­śnie­nie źródła oraz po­ja­wia­nie się po­zor­nych ciał nie­bie­skich – obrazów ciał rze­czy­wi­stych.

Rozkład odpowiedzi

Zakrzywienie czasoprzestrzeni
Efekt Primakoffa
Soczewkowanie grawitacyjne
Miraż
odpowiedzi
flagFrancja
0%
16%
75%
8%
12
flagHolandia
0%
36%
54%
9%
11
flagNieznany
13%
18%
53%
14%
207
flagNiemcy
25%
15%
50%
9%
32
flagPolska
15%
22%
45%
15%
3327
flagWielka Brytania
14%
22%
45%
17%
85
flagNorwegia
10%
30%
30%
30%
10
flagStany Zjednoczone
23%
29%
29%
17%
17

Płeć

men50%
women41%
Zakrzywienie czasoprzestrzeni
14%
11%
Efekt Primakoffa
21%
28%
Soczewkowanie grawitacyjne
50%
42%
Miraż
13%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Efekt widoczny na zdjęciu to:
3775
46%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.