Fotografia przedstawia pozostałości po Forcie Elizabeth (nazwa w wersji angielskiej) na Hawajach. Z czyją działalnością kolonizacyjną związane są te ruiny?

z japońską
z polinezyjską
z rosyjską
z polską
Na początku XIX wieku, rosyjscy han­dla­rze futrami za­kła­da­li centra handlowe nie tylko na terenie Syberii ale również w Ameryce Pół­noc­ne­j, a ro­syj­skie statki handlowe re­gu­lar­nie prze­mie­rza­ły północny Pacyfik. Fort został wy­bu­do­wa­ny kiedy Rosjanie podjęli próbę ko­lo­ni­za­cji Hawajów w 1816 roku za po­śred­nic­twem dr. Scha­ef­fe­ra, który wy­ne­go­cjo­wał stosowny traktat z ha­waj­skim królem, jednakże car Alek­san­der I odmówił jego ra­ty­fi­ka­cji.

Rozkład odpowiedzi

z japońską
z polinezyjską
z rosyjską
z polską
odpowiedzi
flagBangladesz
0%
0%
100%
0%
1
flagKanada
0%
0%
100%
0%
1
flagNieznany
37%
27%
24%
6%
29
flagPolska
33%
30%
18%
17%
186
flagWielka Brytania
33%
0%
0%
66%
3
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
2
flagHolandia
50%
50%
0%
0%
2
flagSzwecja
100%
0%
0%
0%
2
flagSzwajcaria
0%
0%
0%
100%
1
flagIrlandia
0%
0%
0%
100%
1
flagHiszpania
100%
0%
0%
0%
1
flagRosja
100%
0%
0%
0%
1
flagFinlandia
0%
100%
0%
0%
1
flagNepal
100%
0%
0%
0%
1

Płeć

men14%
women27%
z japońską
38%
25%
z polinezyjską
26%
36%
z rosyjską
14%
27%
z polską
20%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Fotografia przedstawia pozostałości po Forcie Elizabeth (nazwa w wersji angielskiej) na Hawajach. Z czyją działalnością kolonizacyjną związane są te ruiny?
232
18%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: en:User:Mel29
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.