Fretka domowa jest udomowioną formą jakiego drapieżnika?

Norki
Tchórza
Łasicy
Kuny
Fretka domowa, (Mustela putorius furo) to udo­mo­wio­na forma tchórza zwy­czaj­ne­go lub tchórza ste­po­we­go. Nawa "fretka" pochodzi od ła­ciń­skie­go "fu­rit­tu­s" -mały złodziej , odnosi się do za­mi­ło­wa­nia fretek do zbie­ra­nia małych przed­mio­tów. Są zwie­rzę­ciem fu­ter­ko­wy­m, bywa również wy­ko­rzy­sty­wa­na jako zwierzę la­bo­ra­to­ryj­ne. Fretki domowe od wieków używane były do polowań na króliki. Były również hodowane w Europie przed upo­wszech­nie­niem się kota domowego jako zwie­rzę­ta domowe tępiące myszy .

Rozkład odpowiedzi

Norki
Tchórza
Łasicy
Kuny
odpowiedzi
flagPolska
19%
21%
44%
14%
430
flagNieznany
14%
20%
52%
14%
100

Płeć

men23%
women20%
Norki
20%
17%
Tchórza
23%
20%
Łasicy
43%
50%
Kuny
12%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Fretka domowa jest udomowioną formą jakiego drapieżnika?
474
21%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Richard Gillin
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.