Fuþork to alfabet charakterystyczny dla terenów:

Półwyspu Skandynawskiego
Wielkiej Brytanii
Islandii
Germanii
Fuþork - alfabet runiczny po­cho­dzą­cy od fuþarku star­sze­go, do­sto­so­wa­ny do potrzeb języka sta­ro­an­giel­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Półwyspu Skandynawskiego
Wielkiej Brytanii
Islandii
Germanii
odpowiedzi
flagPolska
42%
11%
30%
15%
598
flagNieznany
41%
5%
36%
16%
106

Płeć

men9%
women12%
Półwyspu Skandynawskiego
42%
38%
Wielkiej Brytanii
9%
12%
Islandii
30%
37%
Germanii
17%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Fuþork to alfabet charakterystyczny dla terenów:
750
10%

Szczegóły

Autor: Karol1395
Ilustracja: John W. Schulze
Czytaj więcej: wikipedia Fuþork
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.