Fuþork to alfabet charakterystyczny dla terenów:

Półwyspu Skandynawskiego
Wielkiej Brytanii
Islandii
Germanii
Fuþork - alfabet runiczny po­cho­dzą­cy od fuþarku star­sze­go, do­sto­so­wa­ny do potrzeb języka sta­ro­an­giel­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

Półwyspu Skandynawskiego
Wielkiej Brytanii
Islandii
Germanii
odpowiedzi
flagPolska
44%
10%
29%
15%
412
flagNieznany
43%
4%
35%
15%
89

Płeć

men7%
women10%
Półwyspu Skandynawskiego
45%
34%
Wielkiej Brytanii
7%
10%
Islandii
29%
45%
Germanii
17%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Fuþork to alfabet charakterystyczny dla terenów:
525
9%

Szczegóły

Autor: Karol1395
Ilustracja: John W. Schulze
Czytaj więcej: wikipedia Fuþork
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.