Futro którego zwierzęcia jest używane do wyrobu moheru?

lamy
owiec merynosów
owcy angorskiej
kozy angorskiej
Kozy an­gor­skie były w Cen­tral­nej Azji od pa­le­oli­tu. Pro­du­ku­ją luk­su­so­we włókna znane jako moher. Są lśniące i błysz­czą­ce, ciepłe zimą, ponieważ po­sia­da­ją do­sko­na­łe wła­ści­wo­ści izo­la­cyj­ne, jed­no­cze­śnie przy­no­sząc ulgę latem, ze względu na zdol­no­ści wchła­nia­nia wilgoci. Obecnie RPA jest naj­więk­szym świa­to­wym pro­du­cen­tem moheru, sta­no­wiąc 50% cał­ko­wi­tej świa­to­wej pro­duk­cji.

Rozkład odpowiedzi

lamy
owiec merynosów
owcy angorskiej
kozy angorskiej
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
13%
86%
15
flagWłochy
11%
5%
29%
52%
17
flagHolandia
0%
17%
35%
47%
17
flagNiemcy
12%
24%
25%
36%
77
flagRosja
27%
9%
18%
36%
11
flagIndie
4%
38%
23%
33%
21
flagWielka Brytania
8%
21%
37%
31%
129
flagNorwegia
0%
47%
17%
29%
17
flagPolska
11%
25%
33%
28%
4648
flagUkraina
18%
18%
36%
27%
11
flagIrlandia
6%
25%
43%
25%
16
flagFrancja
0%
25%
58%
16%
12
flagStany Zjednoczone
14%
42%
23%
15%
63
flagNieznany
21%
28%
35%
14%
291

Płeć

men25%
women27%
lamy
12%
10%
owiec merynosów
29%
28%
owcy angorskiej
32%
32%
kozy angorskiej
25%
28%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: probabilistic
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.