Gazy:

charakteryzują się dużą ściśliwością
przyjmują kształt naczynia
są słabymi przewodnikami ciepła
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Gazy są ściśliwe i roz­pręż­li­we, wy­peł­nia­ją całe na­czy­nie, nie mają stałego kształ­tu, nie mają stałej ob­je­to­ści, są słabymi prze­wod­ni­ka­mi ciepła i prądu elek­trycz­ne­go, cały czas się prze­miesz­cza­ją i nigdy nie za­trzy­mu­ją się w jednym miejscu.

Rozkład odpowiedzi

charakteryzują się dużą ściśliwością
przyjmują kształt naczynia
są słabymi przewodnikami ciepła
wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagIrlandia
0%
0%
10%
90%
10
flagHolandia
14%
0%
0%
85%
14
flagFrancja
8%
8%
0%
83%
12
flagWielka Brytania
8%
10%
6%
71%
101
flagStany Zjednoczone
21%
4%
0%
69%
23
flagPolska
9%
13%
9%
66%
5654
flagNieznany
9%
13%
10%
65%
498
flagNiemcy
8%
8%
17%
64%
45
flagNorwegia
14%
14%
14%
57%
14

Płeć

men71%
women73%
charakteryzują się dużą ściśliwością
7%
6%
przyjmują kształt naczynia
11%
11%
są słabymi przewodnikami ciepła
8%
8%
wszystkie odpowiedzi są poprawne
71%
73%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gazy:
6473
66%

Szczegóły

Autor: Antek Stefaniak
Ilustracja: Andrew Magill
Czytaj więcej: zapytaj.onet.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.