Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
1%
0%
3%
60
flagWietnam
93%
0%
0%
6%
16
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
84%
3%
0%
11%
26
flagCzechy
83%
8%
4%
4%
24
flagWłochy
82%
7%
3%
7%
97
flagBelgia
77%
13%
0%
9%
22
flagDania
74%
11%
0%
14%
27
flagWielka Brytania
65%
16%
4%
13%
548
flagNiemcy
64%
20%
1%
12%
377
flagHiszpania
64%
24%
2%
8%
37
flagPolska
63%
17%
4%
14%
18293
flagFrancja
63%
23%
1%
11%
68
flagStany Zjednoczone
60%
16%
3%
18%
373
flagNieznany
60%
21%
0%
17%
87
flagIrlandia
58%
27%
1%
12%
55
flagHolandia
57%
25%
1%
15%
63
flagIndie
53%
34%
9%
3%
32
flagAustria
52%
13%
4%
30%
23
flagNorwegia
45%
32%
2%
20%
40
flagKanada
45%
34%
8%
5%
35

Płeć

men65%
women64%
Berlin Zachodni
65%
64%
Berlin Wschodni
16%
15%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
2%
3%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
15%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
20011
63%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.