Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
94%
1%
0%
3%
52
flagBelgia
84%
10%
0%
5%
19
flagWłochy
80%
8%
3%
7%
80
flagDania
69%
13%
0%
17%
23
flagUkraina
66%
8%
8%
16%
12
flagBułgaria
66%
33%
0%
0%
12
flagFrancja
64%
23%
0%
12%
56
flagHiszpania
64%
23%
2%
8%
34
flagNiemcy
62%
21%
1%
14%
311
flagPolska
61%
18%
4%
15%
16029
flagWielka Brytania
60%
18%
4%
16%
435
flagLitwa
58%
25%
8%
8%
12
flagStany Zjednoczone
57%
18%
3%
19%
311
flagIrlandia
55%
25%
2%
17%
40
flagUU
55%
32%
0%
11%
34
flagAustria
54%
13%
0%
31%
22
flagHolandia
53%
27%
2%
17%
47
flagIndie
51%
35%
9%
3%
31
flagKanada
46%
26%
11%
7%
26
flagNorwegia
41%
33%
2%
22%
36

Płeć

men63%
women62%
Berlin Zachodni
63%
62%
Berlin Wschodni
17%
16%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
2%
4%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
16%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
17358
61%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.