Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
92%
2%
0%
5%
38
flagWłochy
81%
7%
3%
7%
79
flagBelgia
80%
13%
0%
6%
15
flagDania
69%
13%
0%
17%
23
flagBułgaria
66%
33%
0%
0%
12
flagNiemcy
63%
20%
1%
13%
280
flagUkraina
63%
9%
9%
18%
11
flagHiszpania
62%
25%
3%
9%
32
flagFrancja
61%
25%
0%
13%
44
flagPolska
60%
18%
4%
15%
14943
flagWielka Brytania
59%
19%
3%
16%
383
flagLitwa
58%
25%
8%
8%
12
flagAustria
57%
14%
0%
28%
21
flagIrlandia
56%
21%
2%
18%
37
flagHolandia
55%
30%
2%
11%
43
flagStany Zjednoczone
53%
19%
3%
21%
278
flagIndie
51%
37%
6%
3%
29
flagAustralia
50%
0%
16%
33%
12
flagKanada
45%
29%
8%
8%
24
flagNorwegia
41%
33%
2%
22%
36

Płeć

men63%
women60%
Berlin Zachodni
63%
61%
Berlin Wschodni
17%
17%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
2%
4%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
16%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
16084
61%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.