Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
1%
0%
3%
61
flagWietnam
94%
0%
0%
5%
18
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
85%
3%
0%
11%
27
flagCzechy
83%
8%
4%
4%
24
flagWłochy
82%
8%
3%
7%
100
flagBelgia
77%
13%
0%
9%
22
flagDania
74%
11%
0%
14%
27
flagWielka Brytania
66%
16%
4%
12%
597
flagNiemcy
64%
20%
1%
12%
397
flagHiszpania
64%
24%
2%
8%
37
flagPolska
63%
17%
4%
14%
19031
flagNieznany
63%
19%
0%
17%
103
flagFrancja
62%
24%
1%
11%
70
flagStany Zjednoczone
60%
16%
3%
18%
379
flagHolandia
59%
24%
1%
14%
74
flagIrlandia
56%
30%
1%
11%
60
flagIndie
51%
33%
9%
6%
33
flagAustria
48%
20%
4%
28%
25
flagNorwegia
45%
32%
2%
20%
40
flagKanada
45%
34%
8%
5%
35

Płeć

men65%
women64%
Berlin Zachodni
65%
65%
Berlin Wschodni
16%
15%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
2%
3%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
15%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
20861
64%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.