Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
96%
1%
0%
2%
76
flagSzwajcaria
89%
5%
0%
4%
67
flagSzwecja
89%
6%
0%
4%
49
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
89%
2%
2%
6%
49
flagWłochy
82%
8%
2%
6%
124
flagGrecja
75%
2%
2%
18%
37
flagHolandia
74%
16%
0%
8%
174
flagDania
69%
13%
0%
16%
36
flagAustria
68%
15%
1%
13%
51
flagWielka Brytania
66%
16%
3%
12%
793
flagNiemcy
65%
19%
1%
12%
541
flagPolska
63%
17%
3%
15%
29661
flagStany Zjednoczone
62%
16%
3%
17%
461
flagFrancja
61%
23%
1%
13%
76
flagHiszpania
60%
23%
4%
10%
46
flagIrlandia
57%
24%
1%
16%
90
flagKanada
56%
27%
6%
4%
44
flagNorwegia
50%
28%
1%
20%
60
flagIndie
50%
30%
10%
10%
40
flagNieznany
47%
21%
4%
26%
1587

Płeć

men58%
women66%
Berlin Zachodni
58%
66%
Berlin Wschodni
17%
14%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
3%
3%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
20%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
33766
62%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.