Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
1%
0%
2%
74
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
86%
3%
0%
10%
30
flagCzechy
83%
8%
4%
4%
24
flagWłochy
81%
9%
2%
6%
110
flagBelgia
78%
13%
0%
8%
23
flagDania
74%
11%
0%
14%
27
flagGrecja
71%
4%
4%
19%
21
flagWielka Brytania
65%
16%
3%
12%
648
flagNiemcy
65%
20%
1%
12%
416
flagHiszpania
64%
24%
2%
8%
37
flagPolska
62%
17%
4%
14%
21598
flagHolandia
62%
23%
1%
12%
86
flagFrancja
62%
24%
1%
11%
70
flagStany Zjednoczone
60%
16%
3%
18%
395
flagIrlandia
57%
28%
1%
12%
66
flagIndie
51%
33%
9%
6%
33
flagNieznany
48%
21%
3%
26%
636
flagNorwegia
47%
32%
2%
17%
46
flagAustria
46%
23%
3%
26%
26
flagKanada
45%
34%
8%
5%
35

Płeć

men60%
women64%
Berlin Zachodni
60%
64%
Berlin Wschodni
17%
15%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
2%
3%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
19%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
24088
63%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.