Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
96%
1%
0%
2%
75
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
88%
2%
2%
7%
42
flagSzwecja
84%
9%
0%
6%
33
flagSzwajcaria
83%
9%
0%
6%
43
flagWłochy
82%
8%
2%
6%
123
flagGrecja
75%
3%
3%
18%
33
flagHolandia
71%
18%
0%
9%
148
flagDania
71%
14%
0%
14%
28
flagWielka Brytania
66%
16%
3%
13%
759
flagNiemcy
65%
19%
1%
12%
519
flagPolska
62%
17%
3%
15%
27682
flagHiszpania
62%
24%
2%
11%
45
flagStany Zjednoczone
61%
16%
3%
18%
431
flagFrancja
61%
24%
1%
13%
75
flagAustria
60%
17%
2%
20%
35
flagIrlandia
56%
25%
1%
16%
79
flagKanada
53%
29%
7%
4%
41
flagNorwegia
50%
28%
1%
20%
60
flagIndie
50%
31%
10%
7%
38
flagNieznany
47%
21%
4%
26%
1533

Płeć

men58%
women65%
Berlin Zachodni
58%
65%
Berlin Wschodni
17%
14%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
3%
3%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
20%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
31531
62%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.