Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
94%
1%
0%
3%
58
flagWłochy
80%
8%
3%
8%
85
flagBelgia
80%
10%
0%
10%
20
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
76%
0%
0%
23%
13
flagDania
72%
12%
0%
16%
25
flagGrecja
71%
7%
7%
14%
14
flagBułgaria
69%
30%
0%
0%
13
flagHiszpania
66%
22%
2%
8%
36
flagWielka Brytania
62%
17%
4%
14%
476
flagNiemcy
62%
21%
1%
13%
347
flagFrancja
62%
25%
0%
12%
64
flagPolska
61%
18%
4%
14%
16761
flagIrlandia
58%
25%
2%
14%
48
flagStany Zjednoczone
57%
18%
3%
19%
325
flagHolandia
56%
26%
1%
15%
57
flagNieznany
56%
32%
0%
12%
50
flagAustria
54%
13%
0%
31%
22
flagIndie
51%
35%
9%
3%
31
flagNorwegia
41%
33%
2%
22%
36
flagKanada
41%
34%
10%
6%
29

Płeć

men64%
women63%
Berlin Zachodni
64%
63%
Berlin Wschodni
17%
16%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
2%
3%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
15%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
18249
62%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.