Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
94%
1%
0%
3%
58
flagWietnam
93%
0%
0%
6%
16
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
83%
4%
0%
12%
24
flagWłochy
81%
7%
3%
7%
92
flagBelgia
80%
9%
0%
9%
21
flagCzechy
80%
10%
5%
5%
20
flagDania
74%
11%
0%
14%
27
flagHiszpania
66%
22%
2%
8%
36
flagWielka Brytania
63%
17%
3%
14%
507
flagNiemcy
63%
20%
1%
13%
358
flagPolska
62%
17%
4%
14%
17586
flagFrancja
62%
24%
1%
12%
66
flagNieznany
60%
24%
0%
14%
69
flagStany Zjednoczone
59%
17%
3%
19%
352
flagIrlandia
58%
26%
1%
13%
53
flagHolandia
55%
26%
1%
16%
60
flagAustria
54%
13%
0%
31%
22
flagIndie
53%
34%
9%
3%
32
flagKanada
47%
32%
8%
5%
34
flagNorwegia
45%
32%
2%
20%
40

Płeć

men64%
women64%
Berlin Zachodni
64%
64%
Berlin Wschodni
17%
16%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
2%
3%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
15%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
19200
63%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.