Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
Po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej Berlin po­dzie­lo­ny został na cztery stefy oku­pa­cyj­ne: ra­dziec­ką, ame­ry­kań­ską, fran­cu­ską i bry­tyj­ską. Potem trzy strefy aliantów za­chod­nich po­łą­czo­no razem tworząc Berlin Za­chod­ni. Mający około 2 miliony miesz­kań­ców Berlin Zachodni był naj­więk­szym miastem Niemiec w okresie zim­no­wo­jen­nym.

Rozkład odpowiedzi

Berlin Zachodni
Berlin Wschodni
obie części miały podobną ilość mieszkańców
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
odpowiedzi
flagFinlandia
95%
1%
0%
2%
74
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
86%
2%
2%
8%
37
flagCzechy
83%
8%
4%
4%
24
flagWłochy
82%
8%
2%
6%
115
flagGrecja
77%
3%
3%
16%
31
flagDania
71%
14%
0%
14%
28
flagWielka Brytania
66%
16%
3%
12%
726
flagHolandia
66%
21%
0%
11%
113
flagBułgaria
66%
25%
0%
8%
24
flagNiemcy
65%
20%
1%
12%
485
flagPolska
62%
17%
3%
15%
26363
flagHiszpania
62%
24%
2%
11%
45
flagStany Zjednoczone
60%
16%
3%
18%
413
flagFrancja
60%
24%
1%
13%
74
flagAustria
60%
17%
2%
20%
35
flagIrlandia
55%
27%
1%
15%
70
flagKanada
53%
29%
7%
4%
41
flagIndie
52%
32%
8%
5%
34
flagNorwegia
49%
29%
1%
19%
57
flagNieznany
47%
21%
4%
26%
1460

Płeć

men57%
women65%
Berlin Zachodni
57%
65%
Berlin Wschodni
18%
14%
obie części miały podobną ilość mieszkańców
3%
3%
początkowo Berlin Wschodni był większy, potem odwrotnie
20%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdy Berlin był podzielony na Berlin Wschodni i Berlin Zachodni, która część miała większą liczbę mieszkańców?
29965
61%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: Roger Wollstadt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.