Gdzie bermudy noszone są razem z marynarką jako strój oficjalny? (np. w bankach)

na Bermudach
w Australii
w Malezji
nigdzie
Bermudy jako ele­ganc­kie spodnie o krótkich no­gaw­kach powstały na za­mó­wie­nie Banku Bermudów i były wzo­ro­wa­ne na krótkich spodniach uży­wa­nych przez bry­tyj­ską Ma­ry­nar­kę Kró­lew­ską. Od tego czasu są ele­men­tem for­mal­ne­go stroju na wyspach - razem z obo­wiąz­ko­wy­mi długimi skar­pe­ta­mi.

Rozkład odpowiedzi

na Bermudach
w Australii
w Malezji
nigdzie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
100%
0%
0%
0%
14
flagCzechy
63%
18%
18%
0%
11
flagWłochy
65%
26%
4%
4%
23
flagStany Zjednoczone
58%
21%
2%
17%
41
flagHolandia
57%
14%
7%
21%
14
flagWielka Brytania
47%
28%
7%
16%
78
flagPolska
45%
23%
13%
18%
2823
flagNiemcy
40%
30%
8%
21%
60
flagNieznany
34%
29%
12%
22%
116
flagNorwegia
30%
10%
10%
50%
10
flagIrlandia
18%
27%
27%
27%
11

Płeć

men43%
women44%
na Bermudach
43%
45%
w Australii
25%
23%
w Malezji
13%
12%
nigdzie
17%
18%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.