Gdzie bermudy noszone są razem z marynarką jako strój oficjalny? (np. w bankach)

na Bermudach
w Australii
w Malezji
nigdzie
Bermudy jako ele­ganc­kie spodnie o krótkich no­gaw­kach powstały na za­mó­wie­nie Banku Bermudów i były wzo­ro­wa­ne na krótkich spodniach uży­wa­nych przez bry­tyj­ską Ma­ry­nar­kę Kró­lew­ską. Od tego czasu są ele­men­tem for­mal­ne­go stroju na wyspach - razem z obo­wiąz­ko­wy­mi długimi skar­pe­ta­mi.

Rozkład odpowiedzi

na Bermudach
w Australii
w Malezji
nigdzie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
100%
0%
0%
0%
16
flagHolandia
69%
13%
4%
13%
23
flagCzechy
63%
18%
18%
0%
11
flagStany Zjednoczone
58%
20%
2%
18%
48
flagWłochy
59%
22%
11%
7%
27
flagSzwecja
50%
20%
0%
30%
10
flagWielka Brytania
47%
27%
8%
16%
96
flagPolska
45%
22%
14%
18%
3638
flagNiemcy
36%
30%
10%
22%
68
flagNieznany
35%
26%
16%
21%
214
flagNorwegia
25%
25%
8%
41%
12
flagIrlandia
18%
27%
27%
27%
11

Płeć

men43%
women44%
na Bermudach
43%
45%
w Australii
23%
24%
w Malezji
14%
12%
nigdzie
17%
17%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.