Gdzie bermudy noszone są razem z marynarką jako strój oficjalny? (np. w bankach)

na Bermudach
w Australii
w Malezji
nigdzie
Bermudy jako ele­ganc­kie spodnie o krótkich no­gaw­kach powstały na za­mó­wie­nie Banku Bermudów i były wzo­ro­wa­ne na krótkich spodniach uży­wa­nych przez bry­tyj­ską Ma­ry­nar­kę Kró­lew­ską. Od tego czasu są ele­men­tem for­mal­ne­go stroju na wyspach - razem z obo­wiąz­ko­wy­mi długimi skar­pe­ta­mi.

Rozkład odpowiedzi

na Bermudach
w Australii
w Malezji
nigdzie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
100%
0%
0%
0%
10
flagStany Zjednoczone
63%
21%
2%
13%
38
flagCzechy
60%
20%
20%
0%
10
flagWłochy
63%
26%
5%
5%
19
flagWielka Brytania
48%
26%
5%
19%
68
flagPolska
45%
23%
13%
17%
2352
flagHolandia
45%
18%
9%
27%
11
flagNiemcy
41%
26%
7%
24%
53
flagNieznany
36%
31%
13%
18%
22
flagNorwegia
30%
10%
10%
50%
10

Płeć

men45%
women44%
na Bermudach
45%
44%
w Australii
24%
23%
w Malezji
12%
12%
nigdzie
17%
19%

Szczegóły

Autor: Teddy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.