Gdzie bito floreny?

w Niemczech
w Italii
we Francji
w Hiszpanii
Jak jasno wskazuje nazwa, floreny były walutą Flo­ren­cji. Była ona jednym z centrów fi­nan­so­wych śre­dnio­wiecz­nej Europy, a ponieważ wiele flo­renc­kich banków miało swoje filie rozsiane po całym kon­ty­nen­cie, floren szybko stał się główną walutą dużych trans­ak­cji.

Rozkład odpowiedzi

w Niemczech
w Italii
we Francji
w Hiszpanii
odpowiedzi
flagRosja
0%
90%
10%
0%
20
flagFrancja
0%
88%
5%
2%
34
flagHiszpania
2%
85%
4%
8%
49
flagWłochy
0%
84%
4%
8%
45
flagSzwecja
0%
83%
5%
5%
18
flagWielka Brytania
2%
80%
10%
6%
399
flagSzwajcaria
2%
80%
5%
11%
36
flagIrlandia
0%
78%
10%
12%
50
flagDania
0%
78%
10%
10%
19
flagAustria
0%
76%
9%
9%
21
flagPolska
3%
75%
11%
8%
15404
flagNorwegia
5%
74%
12%
7%
39
flagNieznany
4%
72%
14%
8%
839
flagNiemcy
3%
72%
11%
11%
206
flagKanada
5%
72%
8%
13%
36
flagHolandia
0%
71%
17%
8%
56
flagStany Zjednoczone
7%
65%
11%
13%
421
flagAustralia
16%
60%
16%
8%
25
flagIndie
13%
58%
13%
11%
43
flagBelgia
11%
55%
16%
11%
18

Płeć

men76%
women71%
w Niemczech
4%
3%
w Italii
76%
71%
we Francji
11%
13%
w Hiszpanii
7%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie bito floreny?
17284
75%

Szczegóły

Autor: puchatek5
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.