Gdzie bito floreny?

w Niemczech
w Italii
we Francji
w Hiszpanii
Jak jasno wskazuje nazwa, floreny były walutą Flo­ren­cji. Była ona jednym z centrów fi­nan­so­wych śre­dnio­wiecz­nej Europy, a ponieważ wiele flo­renc­kich banków miało swoje filie rozsiane po całym kon­ty­nen­cie, floren szybko stał się główną walutą dużych trans­ak­cji.

Rozkład odpowiedzi

w Niemczech
w Italii
we Francji
w Hiszpanii
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
96%
0%
3%
27
flagRosja
0%
90%
10%
0%
20
flagFrancja
0%
87%
6%
3%
33
flagHiszpania
2%
85%
4%
8%
49
flagSzwecja
0%
83%
5%
5%
18
flagWłochy
0%
82%
4%
9%
41
flagWielka Brytania
2%
80%
10%
6%
382
flagAustria
0%
80%
5%
10%
20
flagDania
0%
77%
11%
11%
18
flagIrlandia
0%
76%
10%
13%
46
flagPolska
3%
75%
11%
8%
14883
flagNorwegia
5%
74%
12%
7%
39
flagNieznany
4%
72%
13%
8%
814
flagNiemcy
3%
72%
11%
11%
200
flagHolandia
0%
71%
17%
8%
56
flagKanada
6%
67%
9%
16%
31
flagStany Zjednoczone
8%
65%
11%
13%
412
flagAustralia
16%
60%
16%
8%
25
flagIndie
12%
56%
15%
12%
39
flagBelgia
11%
55%
16%
11%
18

Płeć

men76%
women71%
w Niemczech
4%
3%
w Italii
76%
71%
we Francji
11%
13%
w Hiszpanii
7%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie bito floreny?
16695
75%

Szczegóły

Autor: puchatek5
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.