Gdzie działali prerafaelici?

we Włoszech
w starożytnym Rzymie
w Anglii
w Galilei
Pre­ra­fa­eli­ci (ang. The Pre­-Ra­pha­eli­te Bro­ther­ho­od) – sto­wa­rzy­sze­nie ar­ty­stycz­ne założone w Londynie w 1848 roku przez stu­den­tów The Royal Academy of Art zrze­sza­ją­ce an­giel­skich malarzy, poetów i kry­ty­ków. Wy­stę­po­wa­li prze­ciw­ko wik­to­riań­skie­j, czysto aka­de­mic­kiej sztuce i głosili program sztuki od­ro­dzo­nej mo­ral­nie, wzo­ro­wa­nej na twór­czo­ści mistrzów wcze­sne­go wło­skie­go re­ne­san­su. Z jednej strony marzyli o powrocie śre­dnio­wie­cza, z drugiej starali się zmierzyć z pro­ble­ma­mi swoich czasów.

Rozkład odpowiedzi

we Włoszech
w starożytnym Rzymie
w Anglii
w Galilei
odpowiedzi
flagSzwajcaria
7%
7%
69%
15%
13
flagWielka Brytania
14%
11%
58%
16%
181
flagNiemcy
17%
21%
42%
19%
57
flagPolska
19%
18%
40%
20%
4869
flagStany Zjednoczone
23%
25%
28%
23%
60
flagWłochy
27%
22%
33%
16%
18
flagHolandia
10%
21%
26%
42%
19
flagNieznany
27%
26%
23%
22%
297
flagFrancja
14%
21%
14%
50%
14
flagIrlandia
33%
16%
8%
41%
12

Płeć

men29%
women27%
we Włoszech
19%
28%
w starożytnym Rzymie
23%
22%
w Anglii
29%
27%
w Galilei
27%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie działali prerafaelici?
5480
39%

Szczegóły

Autor: Paweł Kołodziejczyk
Ilustracja: Rodney
Czytaj więcej: wikipedia Prerafaelici
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.