Gdzie jest Dubaj?

w Arabii Saudyjskiej
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
w Katarze
w Kuwejcie
Emirat Dubaju to jeden z siedmiu emiratów wcho­dzą­cych w skład państwa. Nie jest on stolicą kraju (Jest nią Abu Zabi), jednak odgrywa do­mi­nu­ją­cą rolę jako centrum fi­nan­so­we całego Bli­skie­go Wschodu. Dubaj leży bez­po­śred­nio na Pustyni Arab­skiej i nie posiada żadnych na­tu­ral­nych zbior­ni­ków wodnych, rzek ani oaz.

Rozkład odpowiedzi

w Arabii Saudyjskiej
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
w Katarze
w Kuwejcie
odpowiedzi
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
96%
0%
3%
27
flagKanada
5%
92%
0%
1%
71
flagLitwa
9%
90%
0%
0%
21
flagAustralia
10%
89%
0%
0%
37
flagHiszpania
7%
87%
0%
5%
39
flagIrlandia
15%
84%
0%
0%
52
flagBelgia
17%
82%
0%
0%
29
flagIndie
15%
80%
1%
3%
66
flagSzwecja
12%
80%
4%
4%
25
flagHolandia
15%
77%
3%
1%
63
flagNorwegia
2%
77%
14%
5%
35
flagDania
10%
75%
13%
0%
29
flagWielka Brytania
18%
75%
4%
1%
487
flagPolska
16%
73%
5%
2%
15507
flagNiemcy
17%
73%
5%
2%
235
flagNieznany
21%
66%
8%
2%
305
flagStany Zjednoczone
22%
65%
5%
3%
779
flagAustria
18%
65%
9%
6%
32
flagWłochy
25%
64%
7%
3%
56
flagFrancja
24%
57%
15%
0%
33

Płeć

men75%
women71%
w Arabii Saudyjskiej
14%
20%
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
75%
72%
w Katarze
7%
3%
w Kuwejcie
2%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie jest Dubaj?
17035
73%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: the dead pixel
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.