Gdzie leży miasto Hel?

na Pobrzeżu Gdańskim
na Mierzei Helskiej
na Nizinie Środkowoeuropejskiej
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Tak, jak podział ad­mi­ni­stra­cyj­ny obejmuje gminy, powiaty i wo­je­wódz­twa, podział fi­zycz­no­ge­ogra­ficz­ny obejmuje jed­nost­ki różnego rzędu. Hel leży w me­zo­re­gio­nie Mierzeja Helska, ten me­zo­re­gion znajduje się na Pobrzeżu Gdań­ski­m, które zlo­ka­li­zo­wa­ne jest na Nizinie Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiej.

Rozkład odpowiedzi

na Pobrzeżu Gdańskim
na Mierzei Helskiej
na Nizinie Środkowoeuropejskiej
wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedzi
flagKanada
0%
20%
0%
73%
15
flagWłochy
5%
37%
0%
56%
37
flagAustria
0%
46%
0%
53%
13
flagSzwecja
14%
35%
0%
50%
14
flagWielka Brytania
3%
46%
0%
48%
192
flagHolandia
8%
43%
0%
47%
23
flagNieznany
3%
48%
0%
45%
127
flagPolska
4%
50%
1%
43%
6535
flagNorwegia
0%
50%
6%
43%
16
flagNiemcy
4%
53%
0%
42%
100
flagStany Zjednoczone
3%
56%
0%
40%
82
flagHiszpania
13%
46%
0%
40%
15
flagIrlandia
4%
60%
0%
36%
25
flagFrancja
4%
59%
0%
36%
22
flagUkraina
20%
30%
10%
30%
10
flagBelgia
0%
70%
0%
29%
17

Płeć

men50%
women51%
na Pobrzeżu Gdańskim
2%
2%
na Mierzei Helskiej
46%
44%
na Nizinie Środkowoeuropejskiej
0%
0%
wszystkie odpowiedzi są poprawne
50%
51%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie leży miasto Hel?
7323
43%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.