Gdzie miał miejsce zbrojny incydent nazywany ,,incydentem z siekierą''?

Afganistan
Czeczenia
Korea
Kuba
Incydent miał miejsce w Ko­re­ań­skiej Strefie Zde­mi­li­ta­ry­zo­wa­nej i doszło do niego w 1976 roku. Grupa nie­uzbro­jo­nych Ame­ry­ka­nów wkro­czy­ła do strefy i roz­po­czę­ła ścinanie sie­kie­ra­mi topoli utrud­nia­ją­cej ob­ser­wa­cję. Po kilku minutach dotarła tam grupa żoł­nie­rzy z Północy i po zi­gno­ro­wa­niu ostrze­że­nia o wstrzy­ma­niu prac zabili ode­bra­ny­mi sie­kie­ra­mi dwóch Ame­ry­ka­nó­w, twier­dzą­c, że topolę oso­bi­ście posadził Kim Ir Sen.

Rozkład odpowiedzi

Afganistan
Czeczenia
Korea
Kuba
odpowiedzi
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
2
flagOman
0%
0%
100%
0%
1
flagSerbia
0%
0%
100%
0%
1
flagNepal
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagAustralia
0%
0%
100%
0%
1
flagPolska
0%
57%
24%
17%
124
flagWielka Brytania
0%
60%
20%
20%
5
flagNieznany
16%
50%
16%
16%
6
flagDania
0%
100%
0%
0%
1
flagFinlandia
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagAfganistan
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men32%
women35%
Afganistan
2%
0%
Czeczenia
55%
41%
Korea
32%
35%
Kuba
10%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie miał miejsce zbrojny incydent nazywany ,,incydentem z siekierą''?
146
26%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.