Gdzie miała miejsce najdłuższa wojna domowa w Afryce?

W Ugandzie
W Etiopii
W Kongo
W Sudanie
II wojna domowa w Sudanie roz­po­czę­ła się w 1983 roku, choć była ona w dużej mierze kon­ty­nu­acją I wojny domowej w Sudanie. Za­koń­czy­ła się w 2005 roku. Konflikt był jedną z naj­bar­dziej śmier­cio­no­śnych wojen XX wieku (śmier­tel­ność cywili była naj­wyż­sza od czasów drugiej wojny świa­to­we­j). W skutek działań wo­jen­nych powstało nie­pod­le­głe państwo o nazwie Sudan Po­łu­dnio­wy, które istnieje od 9 lipca 2011 roku.

Rozkład odpowiedzi

W Ugandzie
W Etiopii
W Kongo
W Sudanie
odpowiedzi
flagPolska
25%
13%
22%
38%
880
flagNieznany
26%
16%
19%
37%
87
flagNiemcy
9%
9%
45%
36%
11
flagWielka Brytania
60%
10%
20%
10%
10

Płeć

men35%
women40%
W Ugandzie
26%
30%
W Etiopii
14%
10%
W Kongo
24%
18%
W Sudanie
35%
40%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Gdzie miała miejsce najdłuższa wojna domowa w Afryce?
1031
37%

Szczegóły

Autor: kajtek 2203
Ilustracja: US gov
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.